20-04-2004


Onder invloed van de steeds snellere hard- en software zijn tegenwoordig live-real time-beeld editings mogelijk. Hierdoor kan de beeldmaker, zoals de laptop-muzikant, direct beeld genereren en manipuleren. De komende maanden zal het Instituut aandacht schenken aan live-cinema. Een samenwerkingsproject met Nederlandse centra voor experimentele kunst en muziek zoals Extrapool (Nijmegen), Klub Koe ('s-Hertogenbosch) en WORM (Rotterdam).|

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst presenteert: Thomas Tirel en Norman Muller.

De kunstenaars Thomas Tirel en Norman Muller zijn verbonden aan de KHM in Keulen. Ze manifesteren zich op het brede terrein van de mediakunst: experimentele interfaces, multimedia installaties , 'elektronische scenografie' en, sinds een paar jaar, live cinema. Ze bouwen zelf zowel de software als grote delen van de hardware van hun projecten. Beide kunstenaars maken deel uit van het BIOS team. Dit team gebruikt menselijke hersenen als real time interface om visuals en geluid aan te sturen! (Zie www.bios.x-i.net )

Norman Muller


Voor een kleine tour door Nederland ontwikkelden ze een nieuwe performance waarin 'modulaire 3 d werelden' worden bewerkt, ontmanteld, gereanimeerd en vermengd met een live video-stream.

In hun optreden werken ze met twee datastreams die direct uit de computers worden gedestilleerd. Niet de samples maar de data zelf staat centraal. Volgens Tirel en Muller zal het publiek deze beelden 'zowel provocerend als emotioneel geladen ervaren'. Verbazingwekkende bewerkingen worden uit de computer gewrongen, zowel van beeld als van geluid, maar vooral ook van de perceptie van ruimte.

Voor meer informatie over de kunstenaars en hun werk zie:
Thomas Tirel: http://www.thomastirel.de
Norman Muller: http://www.khm.de/~norman/