Zie ons jaarverslag als PDF: JAARVERSLAG 2011

INLEIDING

Voor het Nederlands Instituut voor Mediakunst was 2011 een turbulent jaar, waarin bekend werd gemaakt dat het Ministerie van OCW de basisfinanciering van het NIMk vanaf 2013 met 100% zal korten. Een jaar waarbij kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes allemaal aan bod kwamen. Een jaar van reflectie, bestaansrecht, veranderingen, onzekerheid, incasseren, geschiedenis, toekomst, en de positie van kunst in de maatschappij centraal stonden bij het NIMk en een groot deel van het kunst- en cultuurveld in Nederland.

2011 Was ook het jaar waarin het NIMk een directeur aanstelde uit een nieuwe generatie cultureel ondernemers: Olof van Winden, afkomstig van TodaysArt in Den Haag. De inzet hierbij was om een omslag te maken en de positie van het Instituut te vernieuwen en updaten naar actuele relevantie, met een duidelijke focus op publieksbereik en versterking van kennis en netwerk binnen het veld van hedendaagse kunst, en digitale cultuur en technologie.
Ook de leidende positie van Nederland op het gebied van creatieve industrie, innovatie en experiment was een belangrijke ambitie van de organisatie die zich met nieuwe energie wilde gaan voorbereiden op een uitdagende toekomst.

Ondanks dat de organisatie veel te verduren heeft gekregen zijn wij in 2011 in staat geweest om een breed scala aan activiteiten succesvol uit te voeren en iser veel aandacht besteed aan samenwerkingen, acquisitie en mogelijke businessmodellen voor de toekomst.

De tentoonstellingen in huis in 2011 zijn zeer geslaagd en goed bezocht, met als hoogtepunten de solotentoonstelling van Omer Fast, en de tentoonstelling ‘The Art of Hacking‘: een mooi voorbeeld van de aanpak waarbij het NIMk een zeer actueel en maatschappelijk relevant thema laat zien in de context van de beeldende kunst.

Daarnaast zijn er nieuwe samenwerkingen ontstaan: met bijvoorbeeld het ingenieursbureau Witteveen Bos in het kader van de Kunst Techniek-prijs, die afgelopen jaar werd uitgereikt aan Dick Raaijmakers voor zijn volledige oeuvre. Samen met V2_ hebben wij de krachten gebundeld van onze distributie- en agency activiteiten. Met de Nederlandse e-cultuur labs is een gezamenlijk nieuw sectoroverleg geïnitieerd onder de naam Dutchpack; en er is met diverse festivals als TodaysArt, Sonic Acts en STRP samengewerkt in het kader van presentatie en educatie.

In 2011 ging Planet M (voorheen de MediaKunstMobiel) van start met de eerste pilots: het NIMk zet breed in op deze mobiele presentatieruimte waarmee we door het hele land zullen gaan werken. Internationaal zijn er successen geboekt door een samenwerking met Media City Seoul die in 2012 plaats gaat hebben, en is er een basis gelegd voor activiteiten in het kader van het Nederland-Rusland jaar 2013.

Collectie, distributie en conservering zijn waardevolle assets van het NIMk en het heeft onze grootste strategische prioriteit om deze kennis en netwerken te behouden voor de toekomst.

Het afgelopen jaar is cruciaal geweest in het nadenken over vorm en functie van een ‘Nederlands Instituut voor Mediakunst‘. Naast het feit dat er veel dreigt weg te vallen zien we ook kansen ontstaan. Met samenwerking, co-creatie, participatie van publiek, en het beter benutten van het internationale netwerk zien wij concrete mogelijkheden voor de toekomst. Dat neemt niet weg dat voor het NIMk de kosten van deze toekomstscenario‘s hoog zijn, met name waar het gaat om collega‘s en medewerkers die de organisatie, die zij hebben helpen vormgeven en opbouwen, zullen moeten verlaten.

2011 Wordt het laatste jaar waarin het NIMk in de huidige vorm kan opereren. Wij doen er op dit moment alles aan om zo veel mogelijk functies en taken van het NIMk voor de toekomst te behouden. Voor meer gedetailleerde informatie over onze activiteiten in 2011 verwijzen we u graag naar de inhoud van dit Jaarverslag.

Onze dank gaat uit naar het Ministerie van OCW, de gemeente Amsterdam, alle subsidiegevers, sponsoren, pers, bezoekers en met name al diegenen die ons steeds weer helpen bij het realiseren van al deze activiteiten: de Raad van Toezicht, de werknemers en alle stagiairs en vrijwilligers.

Olof van Winden
Annette Mullink
Directie Nederlands Instituut voor Mediakunst