26 oktober 2007 - 30 april 2009


Het NIMk werkt aan diverse archiefprojecten. Een daarvan is de inventarisatie en conservering van het archief van het kunstenaarscollectief Hooykaas/Stansfield. Samen met kunstenaar Madelon Hooykaas en stagiaires is inmiddels een groot deel van het papieren deel en het video-archief geinventariseerd en een aantal werken uit de jaren 1970 geconserveerd.

Hierbij een verslag van het project en de werkwijze en een link naar de database:
www.nimk.nl/hooykaas-stansfield/
username: gast
password: nimkgast

Download het projectverslag (PDF)

Het is een work in progress, dat in september 2010 afgerond wordt met een tentoonstelling en publicatie onder de titel Making the Invisible Present.