01-10-2004


‘Preservation and Presentation of Installation Art’

Per 1 juni 2004 is het door het Instituut Collectie Nederland (ICN) geïnitieerde project ‘Preservation and Presentation of Installation Art’ officieel van start gegaan. Dit onderzoeksproject naar het beheer en behoud van installaties vindt plaats in het kader van het EU programma Culture 2000. De snelle veroudering van mediatechnologieën, interactiviteit en bv het site specifieke karakter van installaties vormen een uitdaging voor de gangbare opvattingen over lange termijn conservering, documentatie en presentatie. In het project worden 30 complexe (multimedia) installaties onderzocht, opgesteld en gedocumenteerd. Door hun ervaringen te delen werken de partners gezamenlijk aan het ontwikkelen van richtlijnen voor de conservering, herinstallatie en documentatie van installatiekunst. ICN is coördinator van het project, mede-organisatoren zijn de TATE (UK), het Restaurierungszentrum Düsseldorf (GE), het Stedelijk Museum voor Moderne Kunst (SMAK), Gent (BE), het Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (SP) en de Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK), (NL). Het Nederlands Instituut voor Mediakunst is via deze stichting bij het project betrokken. Wij zullen een aantal case studies voor onze rekening nemen cq assisteren bij case studies van anderen en een onderzoek naar de 3d modellering van installaties uitvoeren. Het project loopt tot en met 31 mei 2007.

Voor meer informatie: Gaby Wijers

Afb. ‘Revolution’ Jeffrey Shaw uit de ICN collectie is een van de installaties die met hulp van Ramon Coelho en Gaby Wijers (Nederlands Instituut voor Mediakunst) onderzocht worden. Tot 16 januari is de installatie in Graz (http://www.kunsthausgraz.at) te zien waarna hij 3 maanden in Bazel tentoongesteld wordt. In Bazel zal ook een conferentie over de conservering van kinetische kunst plaatsvinden waarbij o.a. de case studie “Revolution” toegelicht zal worden.