2009


In de jaren negentig reisde een Nederlandse tentoonstelling van mediakunst over de wereld: Imago, fin de siècle in Dutch contemporary art. Een reizende tentoonstelling, samengesteld door René Coelho en geproduceerd door MonteVideo/TBA, waarin de verschillende manieren waarop Nederlandse kunstenaars nieuwe technologieen toepasten, getoond werden aan een groot publiek.


Instituut Collectie Nederland (ICN) en het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk) werken gezamenlijk aan de herinstallatie van twee objecten uit deze tentoonstelling in het project Imago Revisited. Het gaat om Panta Rhei (1988) van Ricardo Füglistahler en Mill x Molen (1982) van Bert Schutter.

Waarom dit project?

Vanwege de voortdurende technische veranderingen, vraagt mediakunst speciale aandacht op het gebied van beheer en behoud. Her-installatie en/of restauratie van videokunstwerken betekent in de praktijk vaak emulatie: het video-signaal wordt overgezet op een drager die compatibel is met de huidige hardware om het signaal zichtbaar te maken voor de huidige toeschouwer. In de periode 2002- 2006 zijn drie video-installaties uit de Imago-entoonstelling opnieuw opgesteld, gerestaureerd en gedocumenteerd: A virus of Sadness van Lydia Schouten, Alberts Ark van Bill Spinhoven en Revolution van Jeffrey Shaw en Tjebbe van Tijen. De herinstallatie van Revolution en Alberts Ark gebeurden in het kader van het project Inside Installations, een internationaal samenwerkingsproject waarin diverse case studies zijn uitgevoerd. Inside Installations heeft geleid tot eerste richtlijnen voor beheer en behoud en documentatie van installatiekunst. De richtlijnen zijn echter nog niet breed toepasbaar voor collectiebeheerders.

Richtlijnen en protocollen

In het project Imago Revisited willen ICN en NIMk de richtlijnen die in Inside Installations zijn ontwikkeld, toetsen aan twee aanvullende case studies en verder ontwikkelen tot algemeen bruikbare protocollen voor beheer en behoud van installatiekunst.

In het kader van het project worden de installaties Panta Rhei van Ricardo Füglistahler en Mill x Molen van Bert Schutter opnieuw gebouwd op locatie bij het NIMk. De proefopstelling en herinstallatie, de toetsing van richtlijnen en de (totstandkoming van) protocollen worden vastgelegd en in het Engels en Nederlands en gepubliceerd op de websites van ICN en NIMk.

Het project is gerelateerd aan PRACTICs (Practices, Research, Access, Collaboration, Teaching In Conservation of contemporary art); een Europees project waarin 34 musea en onderwijsinstellingen samenwerken aan conservering van hedendaagse kunst. De resultaten van het project Imago Revisited zullen ook via de communicatiekanalen van PRACTICs worden gepubliceerd.

Opbouw en presentatie

De opbouw van de installaties vindt plaats in week 47. Op donderdag 19 november 2009 vindt de publiekspresentatie plaats van de opgestelde werken bij NIMk om 20 uur. De avond bestaat uit een presentatie van restaurator Evelyne Snijders die het onderzoek naar de werken heeft uitgevoerd en presentaties van de beide kunstenaars. De documentatie rondom de werken zal ook tentoongesteld worden. De expositie blijft van vrijdag 20 november t/m zondag 22 november toegankelijk.