Het Nederlands Instituut voor Mediakunst sluit

 

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst stopt haar activiteiten per 31 december 2012. De opheffing van het NIMk is onvermijdelijk geworden na de aankondiging van het Ministerie van OCW om het Instituut –vanwege het stopzetten van subsidies aan Ondersteunende Instellingen in de BIS- niet meer te ondersteunen na dit jaar. De gemeente Amsterdam volgt het Ministerie van OCW hierin. Zonder deze basis is het onmogelijk om het NIMk op een verantwoorde manier te laten voortbestaan, en de organisatie heeft daarom moeten besluiten om zichzelf op te heffen.

Het afgelopen jaar heeft het NIMk zich ingezet om toch op zijn minst kennis, expertise en het verzamelde materiaal voor de toekomst te behouden, maar het is ons niet gelukt om het Nederlands Instituut voor Mediakunst te redden. De kennis over de wisselwerking tussen kunst en techniek is opgebouwd vanaf 1978; het moment dat Monte Video werd opgericht, dat in 1993 fuseert met Time Based Arts, waarna beide samen verder werkten onder de noemer Nederlands Instituut voor Mediakunst, Montevideo/Time Based Arts.

We vinden dit verschrikkelijk jammer. Maar we zijn heel erg trots op wat het NIMk in de afgelopen decennia heeft gedaan, heeft laten zien en bereikt. We hebben al die tijd gewerkt aan het tonen van een heel interessant gebied in de kunst, dat nu actueler is dan ooit. Mediakunst is nu enerzijds alomtegenwoordig, maar aandacht voor enerzijds de ontwikkeling en presentatie van de nieuwste kunstvormen en het technisch experiment, en anderzijds de duurzaamheid van deze kunstvorm als het erfgoed van morgen is nog steeds schaars. Er gaat veel verloren, en de bewustwording gaat langzaam.

Wat ons rest, is een gevoel van dank.
Dank aan de kunstenaars, voor alle moois waarmee we in die jaren hebben mogen werken. Dank aan de vaste subsidiënten, Ministerie van OCW en gemeente Amsterdam, en alle andere ondersteuners die ons bestaan in de afgelopen decennia mogelijk hebben gemaakt.
Heel veel dank aan onze Raad van Toezicht, en vooral alle NIMk personeel, vrijwilligers en stagiaires in de afgelopen decennia; teveel om op te noemen maar jullie weten wie je bent. De vele musea, kunstenaars en particulieren die ons hun collecties en werken hadden toevertrouwd. Al diegenen waarmee we zulke mooie projecten hebben uitgevoerd, tentoonstellingen en events getoond, en zulke mooie momenten hebben toegevoegd aan de kunstgeschiedenis. Met wie we hebben geschreven aan de verbinding tussen kunst en techniek.

En natuurlijk het mooiste wat er is: jij, ons publiek. Voor jou deden we dit allemaal. Daarvoor bedanken we je vanuit de grond van ons hart. Hopelijk tot ziens!

Voor nadere informatie en de laatste updates kijk op onze website
Voor vragen kunt u de komende maanden contact opnemen via info@nimk.nl