21-09-2004


De laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de conservering van moderne kunst. Sinds korte tijd wordt ook het behoud van mediakunstinstallaties hierin betrokken. Ook de registratie van dit proces is een belangrijk aspect van conservering. Het Nederlands Instituut voor Mediakunst zal hierbij de komende jaren in verschillende (internationale) onderzoeksprojecten een bijdrage leveren.Van februari tot juli 2004 is er bij het Nederlands Instituut voor Mediakunst een onderzoek uitgevoerd naar de conservering van multimediale installaties. Het onderzoek, uitgevoerd door Ellen Roest (student Communicatie- en Informatiewetenschappen, Universiteit Utrecht), bestond uit meerdere delen.Allereerst is het werk van de Nederlandse kunstenaar Bill Spinhoven bekeken en nauwkeurig beschreven.
De aanleiding hiervoor was de herinstallatie van het werk 'Untitled #5'.
Daarnaast is er een concept van een protocol voor conserveringstrajecten gemaakt.
Ook is er een verkenning uitgevoerd van instellingen en benadering van conservering van moderne kunst.
De uitkomsten van het onderzoek zullen verwerkt worden in een scriptie.Het protocol voor herinstallatie is ontwikkeld vanuit een behoefte aan een protocol voor het installeren. Het model is hierbij in drie fases verdeeld: voorbereiding, conservering en natraject. Vooral aan de laatste fase wordt op dit moment weinig aandacht in de literatuur over conservering besteedt. Daarnaast worden de verschillende eindproducten vermeldt. In de toekomst kan dit model getoetst en uitgewerkt worden bij een concrete, nieuwe presentatie van een multimedia-installatie. Daarnaast zijn er enkele aanbevelingen gesteld rond de conservering van installaties. Deze bevindingen kunnen een bijdrage leveren aan het verantwoord conserveren van installaties door het Nederlands Instituut voor Mediakunst.

Voor meer informatie:
Gaby Wijers, coördinator onderzoek en conservering Nederlands Instituut voor Mediakunst
gaby@nimk.nl