project

Gigaport

28-10-2003


In 2001 ontving het Virtueel Platform (VP) een subsidie van het Ministerie van OC&W voor een driejarig abonnement op GigaPort. GigaPort is een breedband netwerk van Surfnet dat voorheen alleen voorbehouden was aan bedrijven en academische instellingen.

De VP leden hebben zich gecommitteerd om gezamenlijk streaming-media te produceren voor het internet. Ook zal iedere instelling individueel gaan experimenteren met breedband toepassingen voor het universitaire netwerk. In het geval van het Nederlands Instituut voor Mediakunst wordt gedacht aan het beschikbaar stellen van het uitgebreide archief - de videocollectie - ten behoeve van research doeleinden.

Omdat er meer partijen in Amsterdam zijn die in verband met de hoge kosten niet direct verbonden zullen worden met het GigaPort netwerk wordt er ook een draadloos netwerk aangelegd. Dit experimentele netwerk kan eventueel gezamenlijke festivals en evenementen on-line ondersteunen.