event partnerorganisatieartikel

fff videoshow

01-04-2002


door Bart Rutten

In het Centraal Museum in Utrecht is een grote tentoonstelling georganiseerd, waarin commercials, clips en videokunst naast elkaar worden getoond en video centraal staat. 'De video heeft een centrale plaats ingenomen in de samenleving. Videoclips en commercials maken een belangrijk deel uit van de culturele opvoeding van jongeren. Iedereen kijkt televisie en zo langzamerhand ontstaan er generaties die zijn opgevoed met televisie in plaats van lego of boeken. We zien videokunst en clips als maatschappijkritische media en video als medium voor emancipatie. Het Centraal Museum is geïnteresseerd in deze ontwikkeling en besteedt steeds meer aandacht aan de nieuwe beeldcultuur'.Commercials, videoclips en kunst worden naast elkaar vertoond, geordend in rubrieken die thema's uit de beeldcultuur als onderwerp hebben, zoals 'female' en 'football' maar ook 'freeze' en 'floating' waarin de beeldtaal zelf centraal staat. In deze tentoonstelling is een werk uit de collectie van het NIM te zien, te weten: Shut the Fuck up (1985) van General Idea. Dit werk becommentarieert dat de macht van de media en de rol van de kunstenaar hierin en komt sterk tot zijn recht in deze kakofonische omgeving.

Tijdens deze tentoonstelling worden er in Utrecht op verscheidene plaatsen programma's georganiseerd waar met name de videokunst in centraal staat. Ook hierbij wordt er samengewerkt met het NIM. Zo organiseert het Utrechtse Impakt festival op 19 april een openbare discussie waarin kunstcritici en kunstvertoners met elkaar in debat gaan over de vraag wat videokunst nu nog te bieden heeft, nu het in de 'mogelijke overdaad' tot verveling leidt. Aanleiding is het kritische essay van Sacha Bronwasser en Lucette ter Borgh in de Volkskrant, waarin ze oproepen tot strengere selectiecriteria voor de vertoning van videowerken. Deelnemers aan de discussie zijn naast de auteurs van het artikel Chris Dercon (directeur Museum Boymans van Beuningen), Mark Kremer (onafhankelijk Curator), Arjon Dunnewind (directeur Impakt) en Heiner Holtappels (Directeur NIM), gespreksleider is Bart Rutten (NIM)
Aanvang 20:30, in Het Centraal Museum. Voor verder info: info@impakt.nlOok het onlangs in leven geroepen nieuwe project van filmtheater 't Hoogt, Hoogt 4 heeft in speciaal programma georganiseerd dat de lijn van de expositie in het Centraal Museum voortzet.

Hoogt 4 stelt zich ten doel: een permanente plaats te creëren voor multimediale kunstprojecten die de grenzen die aan cinema verbonden zijn opzoeken, verleggen en doorbreken.Op verschillende plekken in 't Hoogt worden in april en mei op monitoren werken vertoond die aansluiten bij de rubrieken zoals die zijn geformuleerd in FFF Video, waaronder Robert Arnolds 'Morphology of Desire', Sonja Wyss' 'To Date' en Bart Dijkmans 'Freezing'. Op twee woensdagen; 10 april en 17 april wordt er door Bart Rutten van het NIM een inleidende lezing gegeven over de geschiedenis van videokunst. Op 10 april vanuit het perspectief van de performance kunst tot de introductie van postproductietechnieken en digitalisering, op 17 april vanuit het perspectief van de opkomst van televisie en de (on)mogelijkheden voor kunstenaars om zich hiermee en hier tegenover te verhouden.

Aanvang 19:30, Filmtheater 't Hoogt, Hoogt 4 in Utrecht. Reserveren, 0302312216 Toegang € 6,50

Filmtheater 't Hoogt