Van 14-11-2001 t/m 14-12-2001


Het Nederlands Instituut voor Mediakunst, Montevideo/TBA organiseert vrijdag 14 december 2001 een expert meeting om het debat te voeren over actuele vraagstukken in het veld. Zes jonge vakgenoten zijn gevraagd om hun ideeën te ‘pitchen’ over alternatieve en/of innovatieve tentoonstellingsmodellen binnen instellingen voor hedendaagse beeldende kunst. Omdat curatoren meer willen dan mooie exposities maken en omdat we als instituut het tentoonstellingsmaken op zich onder de loep willen nemen en in zijn hoedanigheid (vorm en formule) willen ondervragen.


Vraagstukken die onder meer aan de orde zullen komen zijn: Is de traditionele tentoonstelling nog de geschikte expressievorm voor het tonen van ontwikkelingen in de beeldende kunst? Wat verwachten hedendaagse kunstenaars van hedendaagse tentoonstellingsmakers? Wat kunnen nieuwe experimentele of alternatieve tentoonstellingsvormen zijn? Wat zijn goede/minder goede voorbeelden? In hoeverre moeten we rekening houden met verwachtingen van het publiek, de subsidiegever?

Uitgenodigd zijn :
Lisette Smits, curator Casco, Utrecht
Suzanne van de Ven, curator Cargo, Amsterdam
Rutger Wolfson, directeur De Vleeshal, Middelburg
Gijs Muller, kunstenaar, Amsterdam
Domeniek Ruiters, kunstcriticus, Metropolis M
Tanja Elstgeest, curator Witte de With, Rotterdam

Zij zullen ter voorbereiding hun visies in beknopte teksten verwoorden. Deze dienen als aanzet tot de discussie en zullen een week vóór de expert meeting op onze website te lezen zijn. Een grotere groep collegae en professionals is uitgenodigd om hierover met de zes hoofdsprekers van gedachten te wisselen. De expert meeting zal geleid worden door moderators Marieke van Hal en Bart Rutten, werkzaam bij het NIM. De expert meeting is specifiek bedoeld om het vakdebat te onderhouden.

Door middel van een samenvattend webartikel geschreven door Arne Hendriksz dat nadien op een speciale site te lezen zal zijn, wordt de discussiebijeenkomst publiekelijk toegankelijk gemaakt.

Met dank aan:
Suzanne van de Ven, Arne Hendriksz

Website Expertmeeting