Van 19-04-2004 t/m 19-07-2005


Reizende tentoonstelling door de Russische Republiek

Van mei 2004 t/m oktober 2005 organiseert het Nederlands Instituut voor Mediakunst, Montevideo/Time Based Arts een reizende versie van de succesvolle overzichtstentoonstelling uit 2003: Dertig jaar Nederlandse Videokunst. In zeven Russische kunstcentra worden werken getoond van Nederlandse kunstenaars uit de periode 1973 – 2003.Tijdens Dertig jaar Nederlandse Videokunst, die liep van 11 januari t/m 8 maart 2003, werden in 8 weken 11 installaties en meer dan 80 videowerken geëxposeerd. Deze brede aanpak liet de diversiteit, rijkdom en bijzondere positie binnen de internationale ontwikkeling van de Nederlandse videokunst zien. Vanuit de Russische NICC, centra voor de hedendaagse kunst, kwam de vraag om de tentoonstelling in zeven steden in de Russische Republiek te vertonen. De tentoonstelling zal te zien zijn van eind mei 2004 tot en met oktober 2005 in de volgende steden: St.Petersburg, Kaliningrad, Moscow, Niznii Novgorod, Yekaterinburg , Novosibirsk en Krasnoyarsk.Tentoonstellingsschema

2004


25/5 - 15/6 Niznii Novgorod http://www.art.nnov.ru/arsenal
1/10 -1/11 Novosibirsk
26/11 - 10/1 Krasnoyarsk

2005


maart - april St-Petersburg
vanaf mei Yekaterinburg, Moskow, KaliningradOm de tentoonstelling Dertig jaar Nederlandse Videokunst te laten reizen is het aantal werken uit de originele selectie teruggebracht naar 60 single channel werken. Gezien de hoeveelheid van de werken is gekozen voor een non -lineaire en een lineaire presentatie. Non - lineair houdt in een jukebox met alle werken op computers. De lineaire presentaties worden op DVD's getoond in de zalen. Afhankelijk van de mogelijkheden die de Russische tentoonstellingsruimtes bieden, zullen ook installaties op de verschillende locaties worden opgebouwd. De tentoonstelling wordt voorzien van een catalogus (A5 formaat bestaande uit 60 werkbeschrijvingen en een toelichtende tekst) in het Russisch.

De geselecteerde werken zijn onderverdeeld in vier centrale thema's binnen de videokunst: massacommunicatie, registratie, mediumspecifiek en narratief.
Massacommunicatie
De omgang met video als mogelijkheid om zelf televisie te maken of televisie te parodiëren en te becommentariëren staat hier centraal.

Registratie
Video wordt hierbij ingezet om een handeling of proces vast te leggen.

Mediumspecifiek
Werk waarbij wordt gezocht naar de technische mogelijkheden en de bijzonderheden van de nieuwe beeldtaal.

Narratief
Videokunst die aansluit bij de ontwikkeling om weer verhalen te vertellen in de beeldende kunst. De raakvlakken met de filmtaal nemen toe.Geselecteerde installaties 2004:


eddie d, A Word of Welcome, 1997/2005
Door deze installatie die bij voorkeur bij de entree wordt geplaatst is voel je je als bezoeker wel heel erg welkom. Telkens wanneer iemand over de deurmat loopt, opent de nieuwslezer zijn of haar ogen en verwelkomt je. Dat de tweede datum van het werk in de toekomst ligt is een bewuste keuze. Hiermee wil eddie d aangeven dat hij met zijn tijd meegaat. Telkens wanneer hij het werk presenteert past hij het niet alleen aan de omgeving aan, ook houdt hij rekening met veranderende technieken en houdt hij veranderingen in omroepland nauwlettend in de gaten.

Bill Spinhoven
, It's about Time, 1994-2002
Speciaal voor Dertig jaar Nederlandse Videokunst heeft Bill Spinhoven een nieuwe versie van It's about Time gemaakt. It's About Time is een installatie waarin wederom de zogenaamde Time Stretcher toegepast. Spinhoven ontwikkelde de Time Stretcher in 1988 om de inwerking van de tijd op de ruimte zichtbaar te maken. Het betreft een machine die op het platte beeldscherm de projectie van een lichaam met vier dimensies laat zien: de beschouwer ziet zichzelf op de monitor terwijl zijn lichaam 'op verschillende tijden tegelijk' wordt waargenomen.

Peter Bogers, Shared Moments (2001)
Shared Moments is een video-installatie die afwisselend in drie-, zes en twaalfvoud beelden toont van gewone mensen bij alledaagse bezigheden. Je ziet ze voor zich uit mijmeren of ergens op wachten, slapen of uit het raam kijken. De concentratie op het uiterlijk gedrag maakt de opnames intiem, maar door de zorgvuldige montage en combinatie van de beelden blijft enige ongemakkelijkheid daarbij achterwege.
Elk beeld is voorzien van een markering van plaats en tijd, tot op de fractie van een seconde nauwkeurig telt de teller mee. De beheersing van tijd is een belangrijk aspect van het werk en wordt gebruikt om tot op 1/24ste van een seconde de beelden te inventariseren op een bepaalde expressie. Op verschillende plekken en verschillende momenten doen verschillende mensen hetzelfde - andere mensen doen dezelfde handelingen op verschillende tijden. De installatie biedt een onthullend inzicht in de overeenkomstigheid van menselijk handelen als door variatie in tempi de verschillende beelden nu en dan een harmonisch of een evocatief akkoord vormen.Veel van de geselecteerde werken komen uit de collectie van het Nederlands Instituut voor Mediakunst die vanaf zijn oprichting in 1978 een omvangrijke collectie heeft opgebouwd. Naast de collecties van Montevideo en Time Based Arts huisvest het Nederlands Instituut voor Mediakunst de collecties van het Lijnbaancentrum, De Appel en Instituut Collectie Nederland. Het Nederlands Instituut voor Mediakunst werft naast de oudere werken, werk van jonge veelbelovende kunstenaars aan. Jaarlijks worden er ruim 25 titels aan de collectie toegevoegd.


Met dank aan:
Mondriaan Stichting , HGIS-Cultuurmiddelen, Nederlandse Ambassade Moskou, Nederlands Consulaat, St Petersburg