CD rom

04-04-2000


'De agenda voor deze eeuw'

Het Artlab is de afgelopen maanden bezig geweest met het produceren van een CD ROM voor het management adviesbureau Berenschot. De CD ROM is een verslag van het project 'De agenda voor deze eeuw'. Dit project is de afsluiting van een serie symposia die Berenschot de afgelopen jaren georganiseerd heeft. Tijdens deze symposia gaven prominenten uit bedrijfsleven, overheid en wetenschap hun visie op de ontwikkelingen in de nieuwe eeuw.

Voor het project 'De Agenda voor deze eeuw' is aan zeven groepjes van vijf jongeren (15-17 jaar) dezelfde vraag gesteld: 'Vertel aan de hand van een (audio) visueel medium aan je leeftijdgenoten wat je bezighoud' Elk groepje kreeg een medium toegewezen: filmdocumentaire, videoclip, website, affiche, radiouitzending , e-magazine of fotografie. Onder leiding van mensen uit het desbetreffende vakgebied (eddie d - videoclip, Katja van Stiphout - affiche) hebben zij in twee weekenden een eindprodukt gemaakt. Het resultaat van het werk is opgenomen op de CD ROM samen met de reacties van de experts uit de wereld van de media, reclame, kunst, techniek en wetenschap o.a Wubbo Okkels, Sjarel Ex en Marlies Hages. De experts geven zonder het werk van de jongeren gezien te hebben een voorspelling van de uitkomst van het eindprodukt van de jongeren.

De CD ROM is gemaakt door Andreas Hack en Robin de Vries van het Artlab.