16-06-2005


Voorbeelden en vragen uit het veld - Visies van deskundigen - Discussie

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
donderdag 16 juni 2005
13.30 - 17.00 uur

Kunstenaarsfilms vormen een aparte categorie in de collecties van musea voor moderne en hedendaagse kunst. Ze vragen om een eigen aanpak als het gaat om beheer en behoud. Een kunstenaarsfilm is niet alleen een museaal object, maar kan ook gezien worden als een drager van specifieke rechten op het gebied van eigendom, reproductie en vertoning. Waar liggen de overeenkomsten en verschillen ten opzichte van speelfilms, documentaires en ander filmmateriaal? Hoe ga je als conservator/restaurator om met de specifieke eisen, mogelijkheden en problemen rond kunstenaarsfilms?

'Good practice'
De SBMK organiseert op 16 juni een bijeenkomst over dit onderwerp. Doel van de middag is het op gang brengen van de discussie over kwesties die samenhangen met het beheer- en behoud van kunstenaarsfilms. Deelnemers zijn welkom met hun eigen vragen, voorbeelden en/of visies. De middag is een aanzet voor verder onderzoek naar een specifiek, gemeenschappelijk probleem of het (verder) ontwikkelen van 'good practice' op dit gebied.
Drie sprekers doen een voorzet met voorbeelden uit hun eigen praktijk en de visie die zij ontwikkeld hebben. Zij illustreren hun verhaal met uniek filmmateriaal.

Voorbeeldvragen:
Mag je een 8, 16 of 35 mm film op een ander medium overzetten?

Geldt dat ook voor videofilms of films op andere dragers?

Wat is de status van een kopie?

Wat moet het museum bewaren en hoe?

Welke rechtenkwesties komen daar bij kijken (eigendomsrechten, vertoningsrechten, reproductierechten)?

Welke ontwikkelingen zijn in de toekomst te verwachten ten aanzien van digitale vertonings- en opslagtechnieken?

Hoe nauw komt de vervanging van afspeelapparatuur?

Wat doe je met een bruikleenaanvraag van een niet-museale instelling die gericht is op de vertoningsrechten en niet zozeer op het museale object (bijvoorbeeld een filmfestival)?

Wat doe je met een bruikleenvrager die een eigen interpretatie wil geven aan de presentatie van een film (bijvoorbeeld in een bioscoopzaal)?

Hoe stel je een contract op bij aankoop van een film?

Hoe beschrijf je de installatie van/rondom een film?

Sprekers
Elbrig de Groot is conservator moderne en hedendaagse kunst Museum Boijmans Van Beuningen. De aanleiding van haar bijdrage is het filmmateriaal van Bas Jan Ader, in bewaring gegeven aan het museum door de weduwe op voorwaarde van een goede conservering.

Mark-Paul Meyer hoofdconservator van het Filmmuseum. Het filmmuseum is dé expert in Nederland op het gebied van filmconservering. Kunstenaarsfilms vormen ook voor dit museum een uitzonderlijke categorie. Hoe behoud je de originele 'look and feel'?

Bart Rutten, hoofd afdeling presentatie bij het Nederlands Instituut voor Mediakunst, MonteVideo/TBA. Montevideo beheert een registratie van een performance van Marina Abramovic, waarvan de originele 16 mm film verloren is gegaan, maar de videopname bewaard is gebleven.

Discussieleider
Peter Delpeut, filmmaker en lid van de commissie filmconservering van de Raad voor Cultuur.

De SBMK nodigt u van harte uit om deel te nemen aan deze middag. U bent welkom in het auditorium van Museum Boijmans Van Beuningen vanaf 13 uur. Het programma start om 13.30. U kunt zich opgeven voor de bijeenkomst per e-mail: info@sbmk.nl.