01-04-2000


door Namens het Artlab, Robert de Geus

De ontwikkeling in de computer wereld gaan momenteel razendsnel. Nieuwe systemen, applicaties en software ontwikkel systemen komen razendsnel op de markt. Wat eerst een ingewikkeld project was is in de volgende update standaard. Deze ontwikkeling vereist van het Artlab een enorme flexibiliteit en een grondige herdefinitie van de taken. Het Artlab legt zich in toenemende mate toe op internet en multiuser applicaties. Op dit moment vindt er veel onderzoek naar streaming applicaties plaats. Waar in veel gevallen een streaming applicatie niet veel verder gaat dan het 'vertonen' van video op het internet, wil het Artlab in de toekomst veel verder gaan. Er wordt momenteel onderzocht of het NIM voor het streamen van video op de hoge bandbreedte (broadcast kwaliteit) gebruik kan maken van de netwerken van de universitaire wereld, maar ook het gewone internet wordt niet uit het oog verloren waarbij we ons in de toekomst willen focussen op interactieve / multiuser video, een eerste stap is de door het Artlab ontwikkelde multimedia website voor studenten van kunstacademies (www.xposer.nl).

Ook is er door het ministerie van OC&W geld beschikbaar gesteld voor een 'Artist in Recidence' programma. In de niet al te verre toekomst werken kunstenaar in het Artlab aan nieuwe projecten in samenwerking met de mensen in het Artlab en studenten van universitaire instellingen, hogescholen en/of kunstacademies.
 

Open Streaming Alliance
De Open Streaming Alliance is een samenwerking tussen een aantal internationale organisaties (Location1 in New York, Virtual Artists in Australië). Er zijn een aantal redenen om dit samenwerkingsverband aan te gaan. Succesvolle video op het internet kost geld. Hoe meer gebruikers, hoe meer de zendende instelling moet betalen. In de Open Streaming Alliance 'verzenden' de instellingen elkaars kanalen. Hierbij vindt een enorme kosten reductie plaats. De kosten zijn echter niet de enige reden voor dit netwerk. Aangezien de aangesloten instellingen bijna dezelfde opzet hebben als het NIM, is het mogelijk gezamenlijke projecten te definiëren waarbij het niet ondenkbaar is dat een kunstenaar die bij het NIM werkt een tijdje naar New York gaat en vice versa. Ook werken we aan een effect wat omschreven kan worden als 'het delen van publiek'. De instellingen sturen bezoekers naar elkaars sites en er wordt gebouwd aan een gemeenschappelijke toegang. De alliance heet open omdat meer instellingen zich in de toekomst gaan aansluiten. Het NIM is alleen een initiatief nemer. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van open source software en methodieken.

Op de streaming server van Het NIM draait naast het archief van cyclope (de collectie van het NIM) nu ook de door het artlab ontwikkelde xposer website . De streaming server is nu uitgerust met realvideo, de darwin quicktime streaming server, en beschikt over verscheidene databases. Het Artlab zal de website in de toekomst samen met verschillende kunstacademies verder uitbreiden en daarbij steeds meer streaming content gaan verwerken. Zie ook het xposer artikel in deze nieuwsbrief.

cyclope
xposer