Vragenlijst voor instellingen, archieven en individuen

19-10-2009


In het kader van onderzoek naar behoud van weergave- en afspeelapparatuur

PACKED – Platform voor de Archivering en Conservering van Audiovisuele Kunst (Brussel) en het Nederlands Instituut voor Mediakunst (Amsterdam) voeren op dit moment een onderzoek naar het behoud van weergave- en afspeelapparatuur voor videokunst. PACKED en NIMK vragen in het kader hiervan de medewerking van instellingen, archieven en individuen.

Sinds het ontstaan van het medium video zijn er voor het opnemen, afspelen en weergeven verschillende systemen ontwikkeld die nadien door de technologische evolutie weer in onbruik zijn geraakt. Deze apparatuur (videorecorders, monitoren, projectoren, …) is ondertussen vaak zeldzaam geworden. Maar de toegang ertoe is tegelijkertijd van cruciaal belang om oude videowerken te vertonen en veilig te stellen voor de toekomst.

PACKED en NIMK vragen instellingen, archieven en individuen die dergelijke in onbruik geraakte apparatuur bezitten, onderhouden en/of er toegang toe behoeven om een vragenlijst te beantwoorden die u vindt door hier te klikken. Zowel antwoorden uit de kunstensector als uit andere sectoren zijn welkom.

Voor meer informatie over de vragenlijst en het onderzoeksproject kunt u terecht bij Rony Vissers(rony@packed.be) en Gaby Wijers.
Meer informatie over het onderzoek vindt u ook op http://www.packed.be/nl/projects/readmore/obsolete_apparatuur/
Meer informatie over PACKED en NIMk vindt u op
http://www.packed.be/
http://www.nimk.nl

PACKED en NIMk danken u alvast voor uw bereidwillige medewerking.

Dit onderzoekproject loopt tot eind juni 2010. Het wordt in het kader van het cultureel-erfgoeddecreet ondersteund met een internationale projectsubsidie van de Vlaamse overheid.