Amsterdam Vrijhaven

02-12-2008


Amsterdam als basis voor de mediakunst toen en nu

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk) organiseert in samenwerking met Virtueel Platform in het kader van Verleden van Nederland, een multimediale campagne over de geschiedenis van Nederland, een avondprogramma over Amsterdam als 'vrijhaven'. Het programma zal een vergelijking maken tussen de situatie dertig jaar geleden en dit moment. Wat voor rol speelde Amsterdam 30 jaar geleden in het (inter)nationale culturele veld; in hoeverre verschilt het financiële/economische klimaat met 30 jaar geleden; had dat economische klimaat destijds invloed op de (video)unstenaars die werkten en woonden in Amsterdam en wat voor invloed; wat was de rol van Amsterdam als mediakunststad tegenover de rest van de wereld, had het een unieke positie; wat is de situatie op dit moment; hoe zien wede ontwikkelingen in Amsterdam voor de toekomst; hoe verhoudt de kunstwereld zich tot de financiële impulsen in de e-cultuur waarin de laatste jaren fors is geïnvesteerd en wat zijn de gevolgen voor de mediakunstenaars die nu in Amsterdam wonen en werken?

Het NIMk, dat voortkomt uit Stichting MonteVideo, opgericht in 1978 door René Coelho, heeft vanaf het begin van het ontstaan van de mediakunst een rol gespeeld in het culturele veld, zowel lokaal, nationaal als internationaal. Het NIMk zet zich actief in door middel van research en presentatie om de vrije ontwikkeling, toepassing, verspreiding van, en reflectie op nieuwe technologieën binnen de beeldende kunst te bevorderen.


van 1983 - 1986 zat Monte Video in het voormalige GVB pand aan de Buikslotermeerweg 3-5 in Amsterdam-Noord


Virtueel Platform is het expertisecentrum voor e-cultuur en stelt zich ten doel om de e-cultuur in Nederland te stimuleren, versterken en verbreden zodat innovatie en experiment ruim baan krijgen binnen de verschillende culturele sectoren. De activiteiten van Virtueel Platform richten zich op het scheppen van een goed klimaat voor de ontwikkeling en professionalisering van de e-cultuursector.
Het NIMk en Virtueel Platform achten het noodzakelijk om het belang van Amsterdam als vrijhaven te onderzoeken en te zien in welke zin dit de vrije ontwikkeling van de mediakunst en e-cultuur sector kan stimuleren.www.virtueelplatform.nlHet programma bestaat uit twee panels met gasten die de situatie van vrijhaven toen en nu bespreken

20.00 uur Introductie door Rob Perree, publicist

20.30 uur Verleden:
René Coelho (oprichter MonteVideo), Hedy d'Ancona (Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, van 7 november 1989 tot 15 juli 1994 en heden diverse bestuurlijke functies in het culturele veld), Heiner Holtappels (Directeur NIMk)

21.30 uur Pauze

21.30 uur Heden:
Margriet Schavemaker (assistent professor, Leerstoelgroep Media en
cultuur, UvA), Willem Velthoven (directeur Mediamatic), Frank Ammerlaan (artistiek directeur de Service Garage)

Debatleider: Floor van Spaendonck (directeur Virtueel Platform)
Locatie: Nederlands Instituut voor Mediakunst
Toegang gratis

In relatie tot het Verleden van nederland: http://www.verledenvannederland.nl

van 1983 - 1986 zat Monte Video in het voormalige GVB pand aan de Buikslotermeerweg 3-5 in Amsterdam-Noord
Pierre Jansen geeft openingsspeech (directeur van het Arnhems Gemeentemuseum en bekend van het vroegere kunstprogramma Openbaar Kunstbezit).