World Wide Video Festival 1999

Van 18-09-1999 t/m 09-10-1999


Tobias Schalken & Stefan van Dinther, Marnix de Nijs, Kirsten Geisler

In het kader van het World Wide Video Festival 1999 presenteert het Nederlands Instituut voor Mediakunst, MonteVideo/Time Based Arts vier Nederlandse kunstenaars met recente werken waarin zich een interactief element bevindt.

Tobias Schalken & Stefan van Dinther / Peary

De titel van de nieuwe installatie van Tobias Schalken(Oss, 1972) en Stefan van Dinther (Den Bosch, 1969) ‘Peary’ is ontleend aan admiraal Robert Edwin Peary, een ontdekkingsreiziger die in 1909 na jarenlange voorbereidingen als eerste een legendarische expeditie naar de Noordpool ondernam. Centraal thema van ‘Peary’ is de ontmoeting met de onbekende ander; wat of wie zou een ontdekkingsreiziger op zijn tocht tegen komen? Als de kijker het werk, bestaande uit twee levensgrote schermen nadert, wordt deze geconfronteerd met een geprojecteerd figuur die vanuit de mist op hem afkomt. De persoon in de mist reageert op elke beweging van de kijker. Er ontstaat een bijna lichamelijke wisselwerking tussen de kijker en deze figuur.
Dit project is tot stand gekomen met steun van de Mondriaan Stichting.

Kirsten Geisler Dreams of Beauty 2.0
Kirsten Geisler (D/NL) is in 1996 begonnen met de ontwikkeling van een digitale schoonheid en heeft sindsdien haar virtuele ‘beauty’s’ steeds verder geperfectioneerd. Het portret en de bewegingen werden in een 3-D animatie polygonaal opgebouwd. In ‘Dreams of Beauty 2.0’ toont Geisler de wijze waarop het schoonheidsideaal zich heden ten dage aan ons voordoet. De wens om de volmaakte schoonheid te bereiken is nog niet vervuld. Precies op het moment dat het onderscheid tussen een virtueel, geprojecteerd ideaalbeeld en onze fysieke en psychische zelfreceptie in ons onderbewustzijn dreigt weg te zakken, treft Geisler ons met haar werk, dat uitgaat van een kunstmatig gegenereerde schoonheid en ingaat op de strijd van het individu om zijn uiterlijk en innerlijk te kunnen meten met een heteronoom en ideëel model. Iedereen die wil kan in deze tijd zijn eigen schepper zijn. Geislers geprojecteerde model heeft uiteenlopende emoties en expressies en zij beantwoordt non verbaal vragen vanuit het publiek d.m.v. een spraakherkenningsprogramma. Ondanks de programmering van de ‘beauty’s’ vertonen zij zeer menselijke trekken; het is niet voorspelbaar hoe ze zullen reageren. De betekenis van het werk van Geisler ligt niet zozeer in het erkennen van de volmaaktheid van het virtuele wezen als wel in het ervaren van de nabijheid en identiteit van het ideale wezen waar je op onbewuste maar toch essentiële wijze aan deelneemt.
Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met het ZKM, Karlsruhe.

Marnix de Nijs / Panoramic Acceleration

Door de opkomst van nieuwe multimediale technologiën is de huidige samenleving sterk aan maatschappelijke veranderingen onderhevig. De toenemende automatisering van onze communicatie technieken heeft niet alleen tot individualisering geleid, maar ook een algehele versnelling met zich meegebracht, waaruit voorkomend een proces van desoriëntatie en ’delokatie’ in gang is gezet en een ontworteling van het bestaan. Vanuit de gedachte dat niet direct menselijk contact maar de technologie ons leven steeds meer bepaalt, heeft Marnix de Nijs (Arnhem, 1970) een aantal werken gemaakt. ‘Panoramic Acceleration’ is een ervaringsmachine waarin snelheid een belangrijke rol speelt. De bezoeker zit in een racestoel op een gemotoriseerde ronddraaiende arm en kijkt naar een videoprojectie op een meedraaiend scherm. Door een mix van twee identieke videoloops, waarvan bij één loop de snelheid vooraf bepaald is en bij andere de snelheid door de bestuurder met een joystick bepaald wordt, zal de bezoeker/bestuurder in zijn poging om controle te krijgen over de situatie niets anders kunnen doen dan meegaan in de door de machine bepaalde snelheid. Pas wanneer de positie en de beide snelheden van de twee loops samenvallen ontstaat er een sensatie van relatieve visuele stilstand; dan kan de ‘rust binnen beweging’ worden bereikt.
Dit project is tot stand gekomen met steun van de Mondriaan Stichting.