Dertig Jaar Nederlandse Videokunst

Van 11-01-2003 t/m 08-03-2003


Het Nederlands Instituut voor Mediakunst presenteert van 11 januari t/m 8 maart een overzichtstentoonstelling van videokunst van 1970 tot 2000. In 8 weken worden er meer dan 60 videowerken en 8 installaties geëxposeerd. Vooral de opbouw van de installaties is uniek, veel van de geselecteerde installaties zijn alleen bekend uit registraties en beschrijvingen. Door ze te herinstalleren worden ze opnieuw aan het publiek getoond en kunnen ze voor de toekomst op de juiste manier beschreven en geregistreerd worden. Installaties van onder andere Servaas, Ginny Vos, Elsa Stansfield en Madelon Hooykaas en Miguel-Ángel Cardenas worden opnieuw opgesteld.Alle geselecteerde werken zijn onderverdeeld in vier centrale thema's binnen de videokunst massacommunicatie, registratie, mediumspecifiek en narrativiteit. Op meerdere momenten worden er werken weggehaald en nieuwe werken geïnstalleerd. Deze wisselingen maken verschuivingen binnen het oeuvre van bepaalde kunstenaars en stromingen zichtbaar en maken het mogelijk om meer werk te exposeren. Voor het publiek is er in een speciale informatieruimte de mogelijkheid om alle werken die tijdens de 8 weken getoond worden te bekijken.

Massacommunicatie
De omgang met video als mogelijkheid om zelf televisie te maken of televisie te parodiëren en te becommentariëren staat hier centraal. Binnen dit thema worden werken van o.a. Wim T Schippers, Marinus Boezem, Jaap Drupsteen en Moniek Toebosch gepresenteerd.

Registratie
Video wordt hierbij ingezet om een handeling of proces vast te leggen met werken van o.a. Marina Abramovic, Ben D' Armagnac, Jan van Munster en Wim Gijzen.

Mediumspecifiek
Werk waarbij wordt gezocht naar de technische mogelijkheden en de bijzonderheden van de nieuwe beeldtaal zoals te zien in werken van o.a. Peter Struyken, Peter Bogers, Jaap de Jonge en Livinus van de Bundt.

Narrativiteit
Videokunst die aansluit bij de ontwikkeling om weer verhalen te vertellen in de beeldende kunst. De raakvlakken met de filmtaal nemen toe . Met werken van o.a Lydia Schouten, Pieter Baan Müller en Tjarda Sixtma en Michiel Vijselaar.


Veel van de geselecteerde werken komen uit de collectie van het Nederlands Instituut voor Mediakunst die vanaf zijn oprichting in 1978 een omvangrijke collectie heeft opgebouwd. Naast de collecties van Monte Video en Time Based Arts huisvest het Nederlands Instituut voor Mediakunst de collecties van het Lijnbaancentrum, De Appel en Instituut Collectie Nederland. Het Nederlands Instituut voor Mediakunst werft naast de oudere werken, werk van jonge veelbelovende kunstenaars aan. Jaarlijks worden er ruim 25 titels aan de collectie toegevoegd.

Dertig jaar Nederlandse videokunst is tevens het onderwerp van een publicatie over 'Nederlandse videokunst van 1970-2000', samengesteld door Jeroen Boomgaard (UVA, Witte Raaf) en Bart Rutten (Nederlands Instituut voor Mediakunst). Het boek wordt uitgegeven door NAI uitgevers, Rotterdam en is januari 2003 gereed.

Voor Dertig jaar Nederlandse videokunst wordt er een lespakket ontwikkeld bestaande uit twee ArTTapes en een lesbrief. Het lespakket vormt een introductie tot de videokunst in het algemeen, met extra aandacht voor de geschiedenis van de Nederlandse videokunst. Het lespakket richt zich op CKV2 leerlingen en sluit aan bij de thematiek van het CKV2 programma. Het pakket kan ingezet worden in combinatie met een bezoek aan de expositie, maar is ook los daarvan te gebruiken. Hierdoor kan het pakket landelijk en voor langere tijd worden ingezet. Op de nieuwe ArTTapes komt een selectie van videowerk uit de jaren zeventig (o.a. Marina Abromovic, Wim Gijzen, Pieter Engels en Jan van Munster), jaren tachtig (o.a. Pieter Baan Muller, Lydia Schouten en Peter Bogers). Zij dienen als aanvulling op de eerder uitgegeven ArTTapes 1, 2, en 3 (beslaan de jaren negentig). De ArTTapes 1, 2 en 3 worden tijdens de tentoonstelling aangeboden als geheel pakket voor 30 euro.

Ook worden er een aantal lezingen georganiseerd die een introductie op de videokunst vormen. Deze lezingen belichten de geschiedenis van het medium, de technische aspecten en geven een toelichting op een aantal werken in het bijzonder.

In samenwerking met De Balie en Steim zal er een randprogramma worden samengesteld waarin de grensgebieden van de videokunst - de ontwikkeling van de experimentele film en geluidskunst - worden belicht.

Voor meer informatie of beeldmateriaal
Marieke Istha (communicatie) T 020 6237101 F 020 6244423

Openingstijden galerie dinsdag - zaterdag van 13.00 - 18.00 uur.