Dark Mirror

Van 31-03-2007 t/m 19-05-2007


Dark Mirror is een groepstentoonstelling die de mens en zijn sociale conditionering in relatie tot het dierlijke verkent.

Carlos Amorales, Emmanuelle Antille, Marcus Coates, Mike Stubbs, Mark Wallinger en werken uit de collectie van Rick Buckley, Charlemagne Palestine, Jeremy Drummond, Sebastian Diaz Morales, Sterling Ruby, Joanna Rytel en Servaas.

Opening 30 maart 17.00 uur

 


Dark Mirror is een groepstentoonstelling die de mens en zijn sociale conditionering in relatie tot het dierlijke verkent. Internationaal gerenommeerde kunstenaars tonen ons het grensgebied tussen rationeel mens en dierlijk wezen. Een schemergebied waar emotie en instinct voorop staan en sociale conditionering even verdwenen lijkt te zijn. De deelnemende kunstenaars reageren eigenzinnig op hun omgeving, waarbij aspecten als sociale code, de natuur en het dier in de werken naar voren komen.

Het onderwerp van de tentoonstelling is gekoppeld aan het thema van de Nacht van de filosofie van dit jaar: het redelijke beest. Sinds de Oudheid wordt de mens gezien als het redelijke dier. De ratio is het kenmerkende element dat ons onderscheidt van het beest. Meestal worden emoties tegenover de ratio geplaatst, waarbij de ratio de emoties moet beheersen of inperken. Gebeurt dat niet, dan verandert de mens van rationeel dier in een onredelijk beest.

De toestand waar het onbeheerste regeert, werd in de Romantiek en in het Surrealisme juist zeer gewaardeerd en opgezocht. Vanaf de Romantiek wordt de ratio nog slechts als beperkte, bepalende factor voor het mens-zijn gezien. De ratio is maar een onderdeel van ons bewustzijn, de top van de ijsberg, iets wat kunstenaars vanaf die tijd uitgebreid hebben laten zien. De kunstwerken in deze tentoonstelling bespiegelen de (rauwe) huidige wereld waarbij het menselijk gedrag in een ander licht komt te staan. Ze tonen de dunne scheidslijn tussen mens en dier, zin en waanzin, waar dromen en nachtmerries, werkelijkheid en fantasie, serieuze situaties en humor dicht bij elkaar liggen en spiegels vormen voor ons (duistere) gedrag.

De dubbelprojectie Dark Mirror (2005) van de Mexicaanse Carlos Amorales verbeeldt mens en dier in een nachtmerrie-achtige animatie vol hedendaagse populaire symbolen en Mexicaanse iconen. Wolven met mensenhanden, mensen aangevallen door vliegtuigen alsof het muggen zijn en vliegtuigen hangend aan boomtakken als vleermuizen, roepen vele associaties op. Bekende symbolen en iconen worden door Amorales door elkaar geschud en vermengd tot een wonderlijke wereld.

De video-installatie van de Engelse kunstenaar Mike Stubbs (Cultural Quarter / City of Culture, (2003-2004) toont (tegenstrijdige) elementen als sociale vervreemding, verbetering van sociale gemeenschappen en politisering van het hedendaagse leven. Op documentaire wijze wordt de discrepantie tussen stadspolitiek en lokaal gedrag door Mike Stubbs vastgelegd; de naakte waarheid. Wat gebeurt er achter de officiële politieke plannen van een stad als de politie niet aanwezig is en de bewakingscamera's uitstaan? In hoeverre is ons gedrag afhankelijk van bestuur, en wordt wenselijk of onwenselijk gedrag in gang gezet door het functioneren van een stadsbestuur? Dit zijn enkele vragen die het werk oproepen. Produced by Forma www.forma.org.uk

In de video van de Engelse Mark Wallinger getiteld Sleeper (2005) brengt de kunstenaar 9 nachten in een berenpak door in de Neue Nationalgalerie in Berlijn. In de video is zichtbaar dat hij ondermeer verveeld rondloopt of op de grond ligt, terwijl hij door voorbijgangers bekeken wordt. De man gedraagt zich niet als beer en probeert zich ook niet specifiek als beer te gedragen, het is een man in een gehuurd berenpak. Maar wat zien wij in deze figuur? En wat willen wij zien? De enorme raampartijen van het museum maken niet alleen de performance zichtbaar, maar houden de kunstenaar en de toeschouwers ook een spiegel voor; kunstgerelateerde vragen komen bovendrijven en de natuur als toeristisch fenomeen wordt ter discussie gesteld.

Het werk van Emmanuelle Antille heeft vaak sociaal gedrag, codes en rituelen van familie en vrienden in relatie tot hun dagelijkse omgeving als onderwerp. De twee getoonde video's van Emmanuelle Antille, A Place we call Home (2006) en Invisible to the Rest (2006), tonen mogelijke territoria voor geliefden. Bij Antille staat het menselijk gedrag centraal, maar wordt zoveel mogelijk los van de bekende wereld en sociale codes, in de natuur of in een afgelegen huis, uitgespeeld. Wat de vraag opwerpt of het droom of werkelijkheid is? Of wat w illen wij graag zien?

Marcus Coates zoekt in zijn werk de grens op tussen het menselijke en on-menselijke. De performance-registratie Journey to the Lower World (2004) laat een publiek shamanistisch ritueel zien waar hij fysiek en mentaal de dierenwereld opzoekt; een traditie die gebruikelijk is bij de Tuvak Shamanen in Siberië. Coates wil bekijken of een dergelijk ritueel, dat voortkomt uit traditionele volkeren zelf, voor onze huidige maatschappij ook nog steeds wenselijk, begrijpelijk en vooral aanvaardbaar is.

Verder worden verscheidene werken uit de collectie van het Nederlands Instituut voor Mediakunst getoond van: Rick Buckley, Charlemagne Palestine, Jeremy Drummond, Sebastian Diaz Morales, Sterling Ruby, Joanna Rytel en Servaas.

Walking Conference
31 maart
De mens is de mens een wolf i.s.m. Nacht van de Filosofie
Onder leiding van filosoof Katja Rodenburg
Aanvang: 21.00 uur
Deur open: 20.30 uur
Aan de hand van de tentoongestelde werken verkennen we de grens in onszelf tussen mens en dier. Waar begint bij het beest het mens-worden en waar gaat de mens over in het beest? Samen met de Franse filosoof Georges Bataille (1897-1962) buigen we ons over deze intrigerende vraag, een vraag die de eerste mensen al laten zien in de schilderingen van de beroemde grotten van Lascaux.
Uw gidsen zijn: Katja Rodenburg (filosoof), Marga van Mechelen (kunsthistoricus, Universiteit van Amsterdam), Petra Heck (curator Nederlands Instituut voor Mediakunst).


Nacht van de Filosofie 2007: Het Redelijke Beest
Felix Meritis
31 maart 2007
aanvang: 20.00 uur
www.maandvandefilosofie.nl.
Voor bezoekers aan de Nacht van de Filosofie is de Walking Conference gratis toegankelijk.

Extra openstellingen:
Museumweekend 14 en 15 april. Meer informatie: www.museumweekend.nl

Tijdelijk Museum Amsterdam 9 – 13 mei
Met het gratis passe-partout dat de bezoekers van Art Amsterdam krijgen uitgereikt kunnen van 9 t/m 13 mei alle zalen van het Tijdelijk Museum Amsterdam worden bezocht, met tijdelijke tentoonstellingen, debatten en ontmoetingen. Zie www.tijdelijkmuseumamsterdam.nl en www.artamsterdam.nl


Met dank aan:
Powered by Beamsystems www.beamsystems.nl