Content in Context Programma Overzicht

Van 14-04-2005 t/m 16-04-2005


Seminar  en expertmeetings over nieuwe technieken voor distributie en auteursrecht

Locaties: De Balie en het Nederlands Instituut voor Mediakunst

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst organiseert tijdens Dutch Open van 14 t/m 16 april een seminar en expertmeetings over nieuwe technieken en hun mogelijkheden voor de distributie van videokunst. In het seminar belichten prominente sprekers de huidige stand van zaken en aan de hand van casestudies stellen Nederlandse en internationale kunstenaars, onderzoekers en culturele instellingen hun activiteiten aan het publiek voor. Tijdens de expertmeetings wordt dieper ingegaan op de materie. De onderwerpen zijn onder andere de (traditionele) distributie praktijk, nieuwe initiatieven en nieuwe technieken en het gebruik van open source, creative commons en auteursrecht. Het doel van dit evenement is een levendig debat over alternatieve modellen voor de traditionele distributie van videokunst te voeren.14 april 2005 De Balie Amsterdam

Seminar New Technologies Distribution of Video Art
10.30 - 17.00

Moderator:
Stephen Kovats, V2_Institute, Rotterdam

10.30 - 13.00

De Europese distributie praktijk
Bart Rutten
Nederlands Instituut voor Mediakunst, Amsterdam www.montevideo.nl
Met een terugblik op het verleden en het oog op de toekomst geeft Bart Rutten in zijn lezing een overzicht van de huidige distributiemethodes in Europa. Problemen uit de praktijk van het distribueren worden aangestipt en er worden vragen besproken als: Wat is de relatie tussen de kunstenaar en de distributeur? En: Met welke problemen worden distributeurs en galerieën geconfronteerd wanneer zij te maken hebben met videokunst?
De digitalisering heeft het gebruikt van tapes sterk teruggedrongen, vandaag de dag worden MPG 2 streams en disks het meest gebruikt om videokunst te laten zien. Maar welke veranderingen zijn er in werking gezet door deze digitalisering en wat zijn de voor- en nadelen ervan? Heeft het gezorgd voor wijzigingen in de contracten van kunstenaars en hoe zal het gebruik van kunstwerken in de toekomst zijn?

De Amerikaanse beleving van videokunst distributie
John Thomson

Electronic Arts Intermix, New York:www.eai.org
Vanaf de vroege jaren '70 heeft het distributiemodel van Electronic Arts Intermix zich steeds verder ontwikkeld. Deze uitgebreide ontwikkelingen van het model worden door John Thomson toegelicht en er wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling en de verspreiding van het model in de Verenigde Staten en West Europa. Vanuit dit historische kader worden de huidige distributie methodes in de Verenigde Staten besproken.
Technologische en culturele veranderingen hebben in de loop der jaren geleid tot een aanpassing van het originele Electronic Arts Intermix model. Het effect dat deze veranderingen hebben gehad zullen ter discussie worden gesteld. Ook de snelle groei van distributie methodes van het afgelopen decennium en de toekomst van de Amerikaanse videokunst zal door Thomson worden besproken.

Kwaliteit = Zichtbaarheid
Dick Tuinder & Peter Mertens
Stichting P.A.R.K 4DTV:http://park.nl
Aan de hand van de geschiedenis en de toekomst van PARK bespreken Dick Tuinder en Peter Mertens hun visie op het ontsluiten en toegankelijk maken van mediakunst. Tevens zal de stelling dat 'alle kunst mediakunst is' door hen toegelicht worden. Tuinder en Mertens zijn van mening dat er in Nederland te weinig aandacht besteed wordt aan de presentatie of distributie van kunst, terwijl er voor het produceren ervan relatief veel geld vrijgemaakt wordt. Terwijl een filmmaker veel tijd en aandacht besteed aan het produceren van een werk, wordt zijn moeite vaak niet beloond. Soms is het werk te zien in een arthouse, maar daarna verdwijnt het vaak al snel uit het oog.
PARK werkt aan een project die de werken langer toegankelijk en zichtbaar maken voor publiek. Zij zullen dit project in de lezing toelichten en bovendien uitleggen hoe zichtbaarheid voor een hogere kwaliteit zal zorgen.

Videokunst in de bioscoop door digitale technologie
Huub Roelvink

CinemaNet Europe: www.cinemaneteurope.com
CinemaNet Europe brengt documentaires naar het witte doek. In acht Europese landen hebben zij onafhankelijke bioscopen veranderd in digitale bioscopen. Die bioscopen ontvangen hun films via de satelliet. Huub Roelvink licht het concept en de achtergrond achter het idee van een pan-Europees digitaal netwerk voor specifieke genres in bioscopen toe.
In 2002 is Cinema Delicatessen in Nederland begonnen met het distribueren van documentaires en specifieke bioscoopgenres. Het wekte de aandacht van bioscopen in andere landen en dat leidde in 2003 tot de oprichting van CinemaNet Europe. Roelvink zal in zijn lezing een vergelijking trekken tussen de standaard werkwijze in de bioscopen en hoe die relateren aan de werkwijze in de kunstwereld.

14.00 - 17.00

Op het randje van het internet
Michael Brynntrup

www.brynntrup.de
Volgens Michael Brynntrup vraagt high speed internet om een nieuwe definitie van de term 'Film en Video'. Door het internet is de productie van visuals veranderd, samen met de manier waarop wij deze ervaren. De lezing van Michael Brynntrup geeft een kort overzicht van zijn persoonlijke ervaringen toen hij als onafhankelijke experimentele film- en videomaker met de mogelijkheden van het internet in aanraking kwam. De lezing zal een periode van tien jaar beslaan en vooral focussen op distributie onderwerpen.
Verder zal Brynntrup uitleggen hoe het internet, in plaats van een alleen maar een nieuwe distributiemethode te blijven, zich heeft ontwikkeld tot de ultieme productiemethode.

Creative Commons: een innovatieve manier om licenties te verlenen voor audiovisueel materiaal
Bernt Hugenholtz
Universiteit van Amsterdam: www.ivir.nl/staff/hugenholtz.html
Creative Commons (creativecommons.org) geeft de makers van literaire, muzikale en audiovisuele werken een keuze uit gratis, makkelijk te begrijpen en toe te passen licenties. Deze licenties geven hen de mogelijkheid om hun werk beschikbaar te stellen aan derden, zonder de bescherming van het auteursrecht op te geven. Creative Commons licenties zijn nu wereldwijd te verkrijgen in 25 landen, waaronder Nederland. Bernt Hugenholtz is de juridisch leider van Creative Commons, hij zal in de lezing uitleggen hoe Creative Commons werkt en wat de voor- en nadelen zijn van de innovatieve benadering van licenties.

Technologische ontwikkelingen in de creatie van digitale video en online distributie
Egon Verharen

SURFnet bv: www.surfnet.nl/info/en/home.jsp
De laatste jaren is er grote vooruitgang gekomen in de ontwikkeling van nieuwe compressie technieken voor video. Door het groeiende aantal breedbandverbindingen en het gebruik van streaming van digitale video kunnen deze een zeer groot publiek bereiken. Tegelijkertijd worden de tekortkomingen van compressie technieken overwonnen, doordat er onbewerkte digitale video's over de nieuwste generatie IP netwerken gestuurd kunnen worden met behulp van de nieuwste netwerk technieken. Kwaliteitsverlies wordt zo overwonnen.
Egon Verharen zal in zijn lezing enkele van deze ontwikkelingen uitlichten en een overzicht geven van Nederlandse initiatieven die hoge kwaliteit video toegankelijk willen maken voor het grote publiek.

Afsluiting en reflectie

Francis McKee
www.francismckee.com
Francis McKee is hoofd van Digitale Kunst en Nieuwe Media aan Center for Contemporary art in Glasgow en hij geeft onderzoekscolloquia aan de Kunstacademie in Glasgow. Als schrijver en curator heeft hij artikelen gepubliceerd over artiesten als Christine Borland, Ross Sinclair, Douglas Gordon and Simon Starling. Hij zal een reflectie geven op het seminar.15 april
Expert meeting Databases & Nieuwe technologieën
Op de expertmeeting belichten 3 distributeurs vanuit de praktijk verschillende cases. Hierbij staat het gebruik van de nieuwe technieken door de distributeurs centraal. Daarbij komen zowel de toegankelijkheid en ontsluiting van de collecties via het Internet als de professionele presentatie van de videokunstwerken aan bod.

10.30 - 13.00 moderator Dirk de Wit (IAK / IBK - Digitaal platform)

Catalogus en CMS
Wiel Seuskens & Bart Rutten
Nederlands Instituut voor Mediakunst: www.montevideo.nl
Deze presentatie zal voornamelijk de technische aspecten van het informatiesysteem omtrent de collectie van het Nederlands Instituut voor Mediakunst bespreken. Architectuur, database, website en de gebruikte technieken zullen gepresenteerd worden. Ook zal deze lezing inzicht geven in ervaringen met de nieuwe technieken voor distributie, succes en falen.

Film en videokunst en online leren
Lucy Reynolds

Lux Online: www.luxonline.org.uk
Bij LUX Online, ontwikkeld door LUX, is online educatief materiaal te vinden over Britse film- en videokunstenaars. Content manager van LUXONLINE, Lucy Reynolds, zal de ontwikkeling van de site schetsen en enkele kwesties aansnijden omtrent de voorwaarden verbonden aan online toegang tot video's en films en hun educatieve context. Ze zal haar lezing illustreren met de LUXONLINE site.

Technologie geeft hoop, geen antwoord
Brigitta Burger-Utzer
Sixpackfilm: www.sixpackfilm.com
Enkele jaren geleden zijn Oostenrijkse distributeurs van videokunst en films (Austrian Filmmakers Coop, ASIFA Austria, Medienwerkstatt Wien, Navigator Film & sixpackfilm) met een gezamenlijk project begonnen : een database waar informatie over de films, filmmakers en festivals werd verzameld. Vorig jaar is de database van www.filmvideo.at door sixpackfilm vernieuwd. In haar lezing zal Brigitta Burger-Utzer uitleggen waarom sixpackfilm voor de toekomst geen streaming projecten heeft gepland.16 april

Expert meeting Copyright & Creative Commons
De expert meeting geeft een introductie in het auteursrecht en bespreekt de internationale context van het auteursrecht. Verschillende kunstenaars zullen deze kwestie illustreren met praktijkvoorbeelden. Ook wordt het gebruik van Creative Commons licenties ter discussie gesteld en zullen de financiële aspecten van open en closed content productie onder de loep genomen worden.

1
0.30 - 13.00 moderator Robert de Geus

Een introductie in het (Nederlandse) auteursrecht
Paul Keller

Creative Commons: http://creativecommons.org
Deze presentatie zal de basis van het Nederlandse auteursrecht bespreken. De kern zal zijn het uitleggen en begrijpen van de concepten en mechanismen die aan de basis van het auteursrecht liggen. Ook worden de problemen toegelicht die ontstaan zijn door de toename van het gebruik van het internet en het gebruik van digitale audio- en video producties.

Sampling en eigendom
Jasper van den Brink
www.park.nl/jasper
Jasper van den Brink is een mediakunstenaar. Naast videokunst maakt hij ook installaties waarin hij speelt met de verwachtingen van het publiek. Zijn werk is te zien op filmfestivals, galerieën, musea en openbare plaatsen. Op de expert meeting zal hij het hebben over sampling en eigendom in de kunst. Hij illustreert zijn lezing met werk uit eigen collectie.

Wie is eigenaar van wat?
Jaromil

http://rastasoft.org
Jaromil, kunstenaar en computerprogrammeur uit Italië, zal het hebben over de relatie tussen de gereedschappen die een kunstenaar gebruikt en de licenties die het gebruikt van die gereedschappen beperken, en met dat het gebruik van het kunstwerk. Omwille van deze restricties moet een artiest zorgvuldig overwegen welke middelen hij gebruikt om zijn werken te vervaardigen.

Het licentiemodel van Creative Commons
Paul Keller

Creative Commons: http://creativecommons.org
Creative Commons licenties zijn momenteel de meest gebruikte open content licenties. In deze lezing zal de geschiedenis achter deze licenties uit de doeken gedaan worden, de concepten achter de licenties zullen worden toegelicht alsmede de manieren waarop zij gebruikt worden. Speciale aandacht wordt gewijd aan het gebruik van de licenties voor audiovisuele werken en distributiemodellen voor werken die gebaseerd zijn op de licenties van Creative Commons.Programma en Reports [Downolad pdf]

Publicatie
 Publicatie Content in Context
Uitgave naar aanleiding van het onderzoek 'Content in Context' (2003), waarin de nieuwe mogelijkheden voor distributie van videokunst en experimentele film besproken worden. read more »

Persaccreditatie:
Dutch Open en het Seminar hanteert een aantal selectiecriteria voor de uitgifte van perskaarten. In principe ontvangt iedereen een perskaart die verbonden is aan een krant, blad of ander medium dat aandacht besteedt aan beeldende kunst of media kunst. Indien nodig nemen wij contact met u op voor aanvullende informatie.