Video Vortex.2

Van 08-12-2007 t/m 03-02-2008


Video Vortex.2 is een vervolg op de tentoonstelling Video Vortex

Johan Grimonprez & Charlotte Léouzon, Martijn Hendriks, Jaap de Jonge, Meta.Live.Nu presents DFM RTV INT, Nancy Mauro-Flude, Oog Volkskrant Online, Park 4DTV, Rabotnik, Sonic()bject, Martin Takken, Thomson & Craighead

Video Vortex.2 is een vervolg op de tentoonstelling Video Vortex waarin gereageerd werd op het Web2.0 fenomeen. Web2.0 staat voor macht aan de gebruiker en democratie voor iedereen. Dit heeft geleid tot innovatieve vormen van mediagebruik waarbij een open en speelse samenwerking leidt tot kritische houdingen en nieuwe ideeën. In Video Vortex.2 is er aandacht voor een andere kant van deze democratische beweging. Wat is de reactie van kunstenaars op dit democratiseringsproces? In hoeverre verschilt de democratische beweging van Web 2.0 van die van eerdere utopieën rond radio en televisie? Hoe kan een kunstenaar zijn autonomie en diversiteit behouden buiten de massamedia om? Is de amateuristische esthetiek het nieuwe genre? Wederom reageren kunstenaars op Web2.0, waarbij deze keer speciale aandacht uitgaat naar de situatie in Nederland / België.Vanuit het verlangen je eigen dingen te doen in een door jezelf geannexeerde ruimte ontstonden begin jaren 80 in Amsterdam verschillende initiatieven gericht op het maken en vertonen van beeld en geluid. Kunst, politiek en media kwamen voor het eerst bij elkaar. Helaas duurde het niet lang tot de onderlinge samenhang en solidariteit uit elkaar viel, maar de toon was gezet en met veel inzet werd gewerkt aan dynamische en tegendraadse radio- en televisie-uitzendingen. Zowel Rabotnik als Meta.Live.Nu presents DFM RTV INT laten zien wat er destijds gemaakt werd.

In de presentatie ligt de nadruk op de betekenis van deze media initiatieven binnen het hedendaagse internet en wat zij daarin kunnen betekenen voor makers van eigenzinnige producties. Rabotnik stelt haar archieven online ter beschikking en laat zien en horen wat er destijds gemaakt werd. Het experimentele virtuele lab Meta.Live.Nu (http://meta.live.nu) neemt ons d.m.v. een interactief installatie concept mee via de metaverse Second Life naar DFM RTV INT. (http://dfm.nu) DFM RTV INT is het allereerste door mediakunstenaars zelf gerunde '24/7' online station. Het ongesubsidieerde en non-commerciële DFM RTV INT wisselt en zendt oud en nieuw materiaal uit van diverse onafhankelijke beeld- en geluids-kunstenaars.

PARK4DDD (Digitale Data Dump) 1991-2007


Ook het later opgerichte PARK4DTV, bekend van haar slogan 'TAPE THIS! STEAL THIS!', opent haar archieven in een PARK4DDD (Digitale Data Dump) 1991-2007. Elke bezoeker aan Video Vortex kan de teksten, PSP Pocketmovies, Beelden en Geluiden van PARKs Raudio ter plekke naar een USB stick kopiëren. PARK4DTV is een kunstenaarsinitiatief dat sinds 1991 Puur Beeld en Geluid verspreidt voor elk denkbaar beeldscherm. Zie http://www.park.nl/4ddd

Met zijn installatie O.T.S. (Open Televisie Station) heeft Jaap de Jonge een aantal PARK video’s op bijzondere wijze geremixed. Het werk bestaat uit een geschakelde vitrinekast waarin glazen kogels liggen. Deze tweeëndertig prisma’s vervormen het beeld waardoor nieuwe beelden en beeldcombinaties ontstaan. De videowerken zijn afkomstig van het kunstenaarsinitiatief PARK4DTV dat sinds 1991 Puur Beeld en Geluid verspreid voor elk denkbaar beeldscherm. Het werk is een commentaar op de overdaad aan beeld in onze cultuur. Zijn inspiratie voor deze opmerkelijke database haalde De Jonge uit negentiende-eeuwse natuurhistorische musea waar vlinder- en insectencollecties gepresenteerd worden. Met werk van: Jan Dietvorst, Jop Horst, Claudia Kolgen, Dick Tuinder, Jasper van den Brink, Dr. Duvals, Jaap de Jonge, Maarten Sprenger, Bill Spinhoven, Linda van Boven, Ryu Tajiri, Yntse Vughts, Arjen Westerdiep, A.M.Kopper, Yariv Alter Fin, Sluik Kurpershoek, Chiel Snijders, Jeroen Kooijmans, Nirit Peled, Winfried Evers, Peter Mertens, Maarten Ploeg, Elspeth Diederix, Dirk Paesman, R.E.L., Martin Takken, Wiel Seuskens, Max Kisman, Harco Haagsma, Renee Beekman, de Rijke/de Rooij, Kaap, Boris Le Bouffe. NL, 1996, www.jaapdejonge.nl

De You-Tube-o-thèque, ontworpen door Johan Grimonprez en Charlotte Léouzon, is een soort televisie waarop een geïmproviseerd programma draait met films van YouTube, Podcasts, online televisie, mobiele telefoons, Ipod video, blogs en meer. De films zijn geselecteerd op basis van de gebeurtenissen rondom 9/11. De You-Tube-o-thèque is een recalcitrant hedendaags platform.

 

                                                                                                                                            Nu presents DFM RTV INT                                                                                                                                                                                          

Martin Takken maakt gebruik van het do-it-yourself principe dat steeds meer gangbaar is, zowel op het internet als in tentoonstellingen. Zijn idee Es Ist Ein Gesamtkunstwerk is een collectief, constant veranderend kunstwerk dat gemaakt is door internationale kunstenaars. Elke dag is een ander kleurenpalet beschikbaar, de soort kwast verandert per uur en andere regels als beperkingen of nieuwe mogelijkheden worden op verschillende momenten aangepast en veranderd. Het resultaat van een dag wordt opgeslagen in het archief en kan voor 25 euro gekocht worden maar je kunt ook zelf een afdruk maken. http://www.gesamtkunstwerk.nl/

Nieuwe tools als wireless en de met fotocamera en video uitgeruste mobiele telefoons brengen een nieuwe werkwijze met zich mee waarbij het proces belangrijker is dan een eindproduct en de inhoud alleen tot stand komt via instabiele netwerk platformen. Het werk MythEngine van Nancy Mauro-Flude is hiervan een goed voorbeeld. MythEngine is een webcast dat live video en stills uitzend. Refererend aan onze drang om verhalen te vertellen toont MythEngine hoe ons collectieve geheugen met de komst van digitale fotografie en video steeds meer een database aan het worden is door de tijd heen. http://sistero.sysx.org/verbo/index.html

Thomson & Craighead presenteren hun desktop documentaire Flat Earth. Aan de hand van fragmenten van bestaande blogs neemt Flat Earth de kijker in zeven minuten mee rond de wereld. Door de fragmenten aan, en over elkaar heen, te weven ontstaat een individueel betoog. http://www.thomson-craighead.net/docs/flat_earth.html

Thomson & Craighead / Flat Earth


De mobiele telefoon is een van de eerste elektronische objecten dat het grote publiek zelf heeft gepersonaliseerd met geluid. De 'ringtone' is een bekend herkennigsteken geworden. Zowel voor componisten als gebruikers is het een unieke kans om iets met geluid te doen. De missie van Sonic()bject is in te spelen op deze overeenkomstige interesse en de gebruikers kennis te laten maken met niet eerder gehoorde en experimentele geluiden. De kunstenaars die Sonic()bject heeft geselecteerd voor het bedenken van nieuwe geluiden en ringtone composities zijn professionals over de hele wereld die zich bezig houden met geluidscreatie: geluidsontwerpers, geluidskunstenaars, hedendaagse componisten, klassiek of elektro, jazz, pop ... echte “sonic objects” die hun roots in de geschiedenis van de geluidskunst hebben. Timbres of melodieën, instrumentaal, ruis of pure vibraties, opgenomen of synthetisch, deze geluiden hebben allemaal een sterke auditief karakter en zijn gemaakt om te 'bellen'. De ringtones kunnen makkelijk gedownload worden vanaf de website. Sonic()bject is opgezet door Antoine Schmitt en Adrian Johnson. http://www.sonicobject.com

In zijn werk Video as a Suburban Condition onderzoekt Martijn Hendriks de relatie tussen het sociaal denkbeeldige en onze ervaring van de stedelijke openbare ruimte. Aan de hand van gevonden video's op You Tube en vergelijkbare internet sites laat hij zien hoe mensen met hun directe omgeving omgaan. Tegen een achtergrond van parkeerplaatsen, tuinen, daken en winkelcentra laten mensen zichzelf zien aan anderen. Video as Suburban Condition herhaalt een cyclus van handelingen en imitaties waarbij de meest banale omgevingen worden gebruikt als podia waar uitzonderlijke acties plaatsvinden.
http://www.martijnhendriks.com/

Martijn Hendriks / Video as a Suburban Condition


Oog Volkskrant online is een opiniërend platform en onderdeel van de online editie van de Volkskrant. Oog vraagt audiovisuele kunstenaars hun visie te geven op nieuws en actualiteiten en op de rol, de functie en de samenstelling van het nieuws en actualiteiten. Kunstenaars krijgen zo de rol van opiniemaker in een nieuwsomgeving. Oog begon in september 2005 en elke week toont Oog het werk van een andere kunstenaar. Daarna is het werk in het bijbehorende archief te vinden. Nanette Hoogslag, initiator en curator van Oog heeft speciaal voor VIDEO VORTEX.2 een selectie gemaakt uit het archief. De werken worden getoond via een speciaal door Joes Koppers en Bente van Bourgondiën ontwikkelde interface. Met werk van o.a.: De Ruimte ontwerpers, Han Hoogerbrugge, Max Kisman, Michael Takeo Magruder, Jody Zellen, Bik van der Pol, PJ Roggeband & VJ Hummer, jimpunk, Motomichi Nakamura, Carolien Hermans, Marjolijn Ruyg en Willem van Weelden, Babette Wagenvoort, Berend Strik, Jeroen Kooijmans, eddie d, De Geuzen, Studio Frank & Lisa, Lust.
Oog Volkskrant online: http://extra.volkskrant.nl/oog/

Video Vortex Workspace
In de Workspace kan iedereen kennis maken met onder andere open en gratis software (FLOSS i.s.m. Derek Holzer), Vlogging (o.l.v. Seth Keen), network mapping (Govcom.org) en meewerken aan de Visitors Studio van Furtherfield.

Curator for One Day
En natuurlijk kun je nog steeds Curator for One Day worden! www.curatorforoneday.nl

Video Vortex internationale conferentie
18 en 19 januari 2008, PostCS Amsterdam
Georganiseerd door het Institute of Network Cultures www.networkcultures.org/videovortex

Video Vortex is een samenwerking tussen Nederlands Instituut voor Mediakunst, het Institute of Network Cultures en Argos Brussel.