Strategische Agenda CCDD

Op 5 juni 2012 werd aan Marjan Hammersma, directeur Media, Letteren en Bibliotheken van het Ministerie van OCW de Strategische Agenda digitale duurzaamheid aangeboden.

CCDD
De CCDD (Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid) is een netwerk van culturele instellingen die duurzame toegankelijkheid, oftewel digitale duurzaamheid, in de culturele sector vorm gaan geven en dienen als aanspreekpunt voor beleidsmakers en de nationale infrastructuur.
http://www.den.nl/nieuws/bericht/3502

De kerngroep van de CCDD bestaat uit EYE Film Instituut Nederland, Nederlandse Museumvereniging/SIMIN Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Nederlands Architectuur Instituut (NAI), Rijksmuseum Amsterdam, Stichting Volkenkundige Musea in Nederland (SVMN), Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), Virtueel Platform (VP) en Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk).
Samen delen wij de wens om tot een sectorale, intensieve samenwerking te komen om zo het gecompliceerde probleem van digitale duurzaamheid aan te pakken. Juist in deze tijd van bezuinigingen met de noodzaak zo efficiënt mogelijk te werken.

NIMk werkt hierbij aan samenwerking, dienstverlening en kennisdeling via een nationaal platform dat bestaat uit een consortium van erfgoedinstellingen, ondersteunende instellingen en bedrijven. Waarmee verschillende sector- of collectiegerichte workflows worden ondersteund. Waarin NIMk (idealiter) het platform voor mediakunst en digital kunst vormt.

Strategische Agenda
In de Strategische Agenda heeft de CCDD vastgelegd welke concrete acties zij op de korte- en op de lange termijn wil ondernemen om de duurzame toegankelijkheid van gedigitaliseerd en digital-born erfgoed op de kaart te zetten. De zes kernpunten uit de strategische agenda zijn:
• Lobby overheden
• Relaties onderhouden
• Bewustwording
• Beleidsmatige inbedding
• Samenwerking
• Onderzoek initiëren

Download de publicatie
De Strategische Agenda van de CCDD is in magazine-vorm gepubliceerd.
De digitale versie is als PDF (1,6 Mb) te downloaden.