Digital Rights research

25-02-2003


In samenwerking met het Virtueel Platvorm wordt onderzoek verricht naar copyright en digitale cultuur. Op initiatief van V2 wordt met diverse culturele instellingen van gedachten gewisseld over auteursrechtelijke aspecten verbonden aan digitale archivering, ontsluiting en exploitatie van hun collecties of archieven en worden contracten rond auteursrecht. Het Nederlands Instituut voor Mediakunst richt zich daarbij met name op digital rights management en royalty afhandeling.

Results Seminar Copy the Rightshttp://deaf.v2.nl

www.virtueelplatform.nl