Sonic Acts - Travelling Time

Sonic Acts festivaldatum en thema:
Sonic Acts - Travelling Time
23-26 februari 2012, Amsterdam

De veertiende editie van Sonic Acts – Travelling Time – gaat over de ervaring van tijd. Tijd dicteert onze dagindeling, tijd geeft houvast. We denken in het heden te leven, het verleden ligt achter ons en we bewegen ons naar de toekomst. Maar niets is zo complex en ambigu als tijd. Al sinds het begin van de vorige eeuw morrelen relativiteitstheorie en kwantummechanica aan het schijnbaar eenduidige concept van tijd. De voortgaande ontwikkeling en toepassing van technologie zorgt ervoor dat ons gevoel voor tijd wordt uitgedaagd, veranderd en aan het wankelen wordt gebracht. Communicatienetwerken functioneren op lichtsnelheid en processen worden in realtime door computers afgehandeld, zonder menselijke tussenkomst. Door deze voortschrijdende technologisering is er een gat ontstaan tussen ‘machinetijd’ en ‘menstijd’.

Kunst, film en muziek, kunnen abstracte tijdsconcepten invoelbaar en begrijpelijk maken en bespelen het gevoel voor tijd. De relatie tussen tijd en beweging zorgt in kunst voor een gevoel voor ruimte en kan verschillen en overeenkomsten tussen machinetijd en geleefde tijd duidelijk maken. Montage, ritme en compositie in beeld en geluid worden tijdens Travelling Time ingezet om de ervaring van tijd te intensiveren. Travelling Time gaat ook over de noodzaak van snelheid van handelen in improvisatiemuziek, en de onontkoombare traagheid van het programmeren of construeren van een kunstwerk, over tijdreizen en kunst als voertuig voor het maken van imaginaire reizen, en over kunst als artefact uit vervlogen tijden. Sonic Acts XIV Travelling Time is een zoektocht naar de ruimte, het detail en de betekenis in tijd.

Sonic Acts XIV is een festival van vier dagen met optredens, lezingen, exposities, presentaties, filmvertoningen en presenteert een rijk geïllustreerde publicatie met essays en interviews.

Sonic Acts Travelling Time
23 tot 26* februari 2012 Amsterdam
* expositie tot 15 april 2012

Voor aanvullende informatie: http://www.sonicacts.com