New Innovations - Installaties NIMk projectspace

hologram door Yves Gentet van een LOF Disco Pink fotovoltaïsche cel, glas met beveiligingsfolie, spot.

Energy Conversion Device II, 201
De hologram van een fotovoltaïsche cel staat op een modulaire, glazen plank. De functionele eigenschappen van een zonnecel, het transformeren van licht in energie, is in dit werk gereduceerd tot een oppervlakkig portret van de glinstering van het cel-oppervlak. Het beeld is pas zichtbaar wanneer de hologram fel wordt verlicht. De 'bruikbaarheid' van de zonnecel verandert zo in een verleidelijke doch spilzuchtige reflectie. De doorgaans passieve beschouwer neemt de rol van zonnecel aan door actief de fotonische en artistieke energie van het werk te geleiden en te absorberen.

 

2 teleprompters, 2 philips LCD monitoren, video.
Look into my eyes (Adaptation for double executive speech prompter), 2011
Op een tweetal teleprompters draait een aangepaste versie van Look into my eyes: How to use hypnosis to bring out the best in your sexlife, het handboek voor erotische hypnose van de SM goeroe Peter Masters. De teleprompters staan tegenover elkaar, maar ze lopen niet gelijk. De teleprompter is een theatrale machine die als geleider van macht functioneert. Het apparaat biedt een spreker de mogelijkheid oogcontact te maken met een groot publiek dat zo de indruk krijgt direct toegesproken te worden. Informatie schuift over het glas waardoor de spreker (of eigenlijk
lezer) een 'medium' wordt die informatie en macht uitdrukt, maar tegelijk de luisteraar directe toegang tot die informatie ontzegt. Door twee teleprompters tegenover elkaar te plaatsen raakt de relatie tussen beschouwer of luisteraar en performer, hypnotiseur en gehypnotiseerde, verstoord.

 

Stairville MH-X25 LED Spot, gobo print met Terrapass certificaat van carbon credit, aangeschaft om de energie consumptie van het apparaat te compenseren.
Zero Impact Stairville MH-X25 LED spot Moving Head, 2011
De Zero Impact Stairville MH-X25 LED spot Moving Head is het meest recente werk uit een serie verlichte 'display systems' die het certificaat van zijn eigen 'Zero Impact' CO2-neutraliteit van het apparaat tentoonstelt. 'Carbon credits' zijn een controversiële manier om de zogenaamde
uitstoot van broeikasgassen te neutraliseren door geld te doneren aan bedrijven die investeren in verschillende projecten die gecertificeerd zijn om de uitstoot van deze luchtvervuilers te reduceren.
Dit geld wordt gestoken in het bouwen van windmolens in India of herbebossingsprojecten in Brazilië. Carbon offsets zijn een naïeve, gemakzuchtige, ineffectieve en fraudegevoelige manier om het broeikaseffect te verzachten. In plaats van de eerste wereld, bij uitstek de grootste energieverbruiker en -verspiller, aan te sporen tot een verandering in levensstijl en zo problemen op langere termijn verhelpen, krijgen mensen de mogelijkheid een klein bedrag over te maken aan
carbon credit providers. Deze bedrijven die werken met winstoogmerk, geven ons de mogelijkheid ons schuldgevoel af te kopen, maar in werkelijkheid wordt er niets opgelost.