To Transfer or to Transform #4

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk) onderzoekt de virtualisatie van computer based installaties als conserveringsstrategie. Samen met Bill Spinhoven van Oosten wordt de installatie I/Eye als casestudy in twee versies uitgevoerd, de originele versie uit 1993 met de toen toegepaste techniek en de her-installatie met techniek uit 2011.  Op 24 februari 20:00 uur presenteert Hanna Hoeling het onderzoeksproject en zal Bill Spinhoven van Oosten de eerste resultaten bespreken. Bovendien zullen Tabea Lurk en Juergen Enge de strategie die zij hanteren in hun onderzoek naar virtualisatie van kunstwerken aan de Bern University of Applied Art presenteren. Meer informatie over het project http://www.iart.nu en http://www.aktivearchive.ch/fileuploads/pdfs/Virtualisation_Summary.pdf

De installaties worden van 24 februari tot 20 maart gepresenteerd in de mediatheek van het NIMk. Bij de opstelling hoort een vergelijkend onderzoek naar publieksbeleving. Hiermee onderzoekt het NIMk de diverse manieren om inzicht te geven in de veranderende techniek en de gevolgen ervan op het publiek.

Tijdens de opbouw worden alle handelingen uitgebreid gedocumenteerd zodat instructies voor her-installatie en plannen voor een lange termijn aanpak ten behoeven van de conservering opgezet kunnen worden. De documentatie van de case-studie en de handleidingen voor her-installatie zijn onderdelen van het project Obsolete Equipment dat het NIMk ism Packed uitvoert.
 

Lees hier de projectbeschrijving van het project: Virtualization as a preservation strategy for computer based art. An (empirical) study into the Installation I/Eye (1993) by Bill Spinhoven