Space Invaders

28 augustus – 6 november 2010Art and the Video Game Environment:
Exploring the increasingly blurred boundaries between video-game space and real space.


Opening vrijdag 27 augustus

Met werk van Jeremy Bailey, Aram Bartholl, Mark Essen, Cao Fei, Anita Fontaine, Riley Harmon, JODI, Michael Johansson, Ben Jones, Yuichiro Katsumoto, Walter Langelaar, Ludic Society, Julian Oliver en Ubermorgen.com

Met 'Space Invaders: Art in the Computer Game Environment' brengt NIMk kunst en game-cultuur samen. 'Space Invaders' toont op een speelse, artistieke en serieuze manier de invloed van games op kunst en samenleving. Deze groepstentoonstelling met (inter)nationale (media)kunstenaars gaat in op de toenemende grensvervaging tussen game werelden en realiteit. Mediakunstwerken belichten in 'Space Invaders' de migratie van de fysieke wereld naar game-systemen. Ook andersom vinden game-elementen hun weg steeds meer naar de fysieke ruimte. Door zowel te infiltreren in game-omgevingen als in echte ruimtes, verhelderen de kunstwerken de aard en invloed van de computergame-omgevingen, en maken de rol die computergames spelen in de hedendaagse cultuur meer inzichtelijk.

Aan de ene kant kijkt de tentoonstelling naar de leefomgeving van de computergame: binnenin de computer. Welke relaties leggen de games en kunstwerken tussen fysieke en virtuele ruimte binnen de computerwereld? Zo werd er in vroege tekstgames een imaginaire ruimte opgeroepen door middel van tekst (Collosal Cave Adventure), zijn er nu de gedetailleerde steden van 'Grand Theft Auto' en is recent de ontwikkeling van 'augmented reality' games opgekomen, games die computerbeelden op een geloofwaardige manier vermengen met de werkelijkheid (LevelHead – Julian Oliver, en nieuw werk van Anita Fontaine en Mike Pelletier).
Aan de andere kant presenteert de tentoonstelling de opname van game-elementen binnen de fysieke wereld. Van het uitvoeren van video games 'in real life' (COSplayer – Cao Fei), en het terugbrengen van de stedelijke game ‘Parcours’ naar een virtueel en digitaal niveau (Ready Played – Ludic Society), tot werken die game-data van het scherm halen (What Is It Without the Hand that Wields It – Riley Harmon, First Person Shooter – Aram Bartholl).

Walter Langelaar presenteert een nieuwe installatie die speciaal voor de tentoonstelling gemaakt is. Hierin vermengt hij de fysieke tentoonstellingsruimte en de virtuele gamingruimte door middel van een gaming engine waarop de bezoeker invloed kan uitoefenen. De bezoeker moet zich hierin lijfelijk verhouden tot de duizelingwekkende vermenging van fysieke en virtuele ruimte. Tenslotte presenteert het duo JODI zijn performance-installatie sk8Monkey waarbij door het 'skaten' op een toetsenbord onleesbare teksten worden geüpload naar een twitteraccount, en de relatie gelegd wordt met de skateboard games van Tony Hawk.
'Space Invaders' toont kortom de groeiende grensvervaging tussen de echte en game wereld. Gaming is in deze tentoonstelling meer dan achter een scherm kruipen en een spel spelen; de relatie met de echte wereld is niet ver meer.

De tentoonstelling is geproduceerd en samengesteld in samenwerking met FACT, Liverpool.