Witty, lo-fi works with knotty thoughts

15 mei – 24 juli


Opening 14 mei 17.00 – 19.00 met Masterfader & DJ V Technology

Mounira Al Solh, Keren Cytter,  Shana Moulton, Hayley Silverman,
Ola Vasiljeva, Emily Wardill en Nina Yuen

De tentoonstelling ‘witty, lo-fi works with knotty thoughts’ toont werken van Mounira Al Solh, Keren Cytter, Shana Moulton, Ola Vasiljeva, Emily Wardill en Nina Yuen. Deze jonge kunstenaars hebben een vergelijkbare manier van werken, esthetiek en stijl, en ze zetten een overeenkomstige ‘strategie’ in om hun ideeën vorm te geven. Een paar elementen die overeenkomen zijn die van lo-fi, humor (in combinatie met tragiek) en het performatieve. Deze werkwijze is bovendien onlosmakelijk verbonden met het onderwerp van de werken.

Hoewel er zeker thematische raakvlakken zijn tussen de verschillende werken, wordt met ‘witty, lo-fi works with knotty thoughts’ juist werkwijze en esthetiek van de kunstenaars centraal gesteld. De tentoonstelling zet op een beeldende manier narratieve werken naast elkaar om vergelijkingen mogelijk te maken en verschillen te kunnen waarnemen. Op welke manieren zetten de kunstenaars hun lo-fi, humoristisch-wrange, performatieve manier van werken in voor hun uitingen? En hoe leiden deze strategie en esthetiek naar het onderwerp van hun werk?

Multi-disciplinair kunstenaar Mounira Al Solh (LB, 1978) presenteert een nieuwe video-installatie getiteld 'A Double Burger and Two Metamorphoses'. Het is een fictief experiment waarin Al Solh dialogen voert met dieren die ze zelf speelt. In de installatie komt de complexe relatie van deze Libanese kunstenaar met Nederland naar voren.

Van Keren Cytter (IS, 1977) is een van de laatste video's te zien genaamd 'Four Seasons'. Hierin maakt de kunstenaar gebruik van lo-fi elementen als 'homemade aesthetic', lo-fi Hollywood glamour, lo-fi special effects en wiebelig camera-werk. 'Four Seasons' is een eerbetoon aan alles dat nep is.

In het negende deel van 'Whispering Pines' zet Shana Moulton (USA, 1976) haar alter ego Cynthia opnieuw in voor een zoektocht naar de geschiedenis van het zuidwesten van Amerika. Hoofdpersoon Cynthia gaat relaties en verbanden aan met (digitale) huishoudelijke objecten, haar digitale onderlijf en de digitale omgeving.

Hayley Silverman (VS, 1986) produceert beelden in de vorm van sculpturen, schilderijen en video's. In haar video's manipuleert ze op digitale wijze lo-fi video materiaal dat ze zelf heeft geschoten. Hierin zoekt de kunstenaar naar herinneringen uit het verleden door te dwalen door media, tijd en ruimte. In haar schilderijen, prints en sculpturen mengt Silverman digitale manipulatie met klassieke analoge vormen.

Balancerend op de rand van cultuur, nieuwe media en conceptuele kunst reageert Ola Vasiljeva (LV, 1981) met haar werk op de hedendaagse cultuur. Karakteristiek voor de werkwijze van de kunstenaar is het manipuleren van bestaand materiaal afkomstig van pop- en subculturen of meer klassieke inspiratiebronnen. De installaties hebben een lo-fi karakter en roepen een surrealistisch, vreemd en ontheemd gevoel op.

In de 16 mm film 'Sick Serena and Dregs and Wreck and Wreck'  vermengt Emily Wardill (UK, 1977) close-ups van Engelse glas in lood-panelen met verzonnen verhalen over universele thema's. De episodes hebben een theatraal, bijna carnavalesk gevoel over zich en de humoristische, overdreven acties roepen verwarring op. Het werk gaat in op de (historische) macht van beelden en verhalen.


Nina Yuen (Hawaii, 1981) produceert associatieve en speelse videowerken die een combinatie zijn van performance en collage. De kunstenaar gebruikt decorstukken om een imaginaire wereld te creëren waarin ze (onware) persoonlijke herinneringen en collectieve (on)waarheden naast elkaar plaatst. Yuen presenteert in deze tentoonstelling een nieuwe installatie.