Projecten Conservering

 Digitising Contemporary Art for Europeana
NIMk participeert in het project Digitising Contemporary Art (DCA) dat ontwikkeld is om een belangrijke toename van de aanwezigheid van eigentijdse kunst in Europeana - de enige toegangsweg tot het Europese culturele erfgoed - tot stand te brengen. read more »
 Conservering Mediakunst Collecties
Het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk), de Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) en Virtueel Platform (VP) gaan de komende twee jaar de videokunstwerken uit Nederlandse openbare mediakunst-collecties conserveren. read more »
 Inventaris Hooykaas/Stansfield archief
Het NIMk werkt aan diverse archiefprojecten. Een daarvan is de inventarisatie en conservering van het archief van het kunstenaarscollectief Hooykaas/Stansfield. Samen met kunstenaar Madelon Hooykaas en stagiaires is inmiddels een groot deel van het papieren deel en het video-archief geinventariseerd en een aantal werken uit de jaren 1970 geconserveerd. read more »
 Obsolete apparatuur
Onderzoeksproject van PACKED in samenwerking met Nederlands Instituut voor Mediakunst (Amsterdam), MuHKA en S.M.A.K.. Het doel van dit project is de digitalisering en de langetermijnbewaring te verbeteren en te verzekeren van audiovisuele kunstwerken die worden bedreigd door het in onbruik raken van de noodzakelijke afspeel- en weergaveapparatuur. read more »
 To Transfer or to Transform
Met de bijeenkomsten to transfer or to transform brengt het Nederlands Instituut voor Mediakunst een aantal kunstenaars bijeen om te praten over nieuwe versies, remakes, reconstructies en emulatie van hun werk. read more »
 Inside Movement Knowledge
Inside Movement Knowledge (IMK) is een tweejarig interdisciplinair onderzoeksproject naar nieuwe methodes voor documentatie, transmissie en conservering van hedendaagse choreografische en danskennis. read more »
 Imago Revisited
In de jaren negentig reisde een Nederlandse tentoonstelling van mediakunst over de wereld: Imago, fin de siecle in Dutch contemporary art... read more »
 Play Out
Nieuwe technieken voor toegankelijkheid en conservering van de videokunstcollecties in Nederland. read more »
 Inside Installations
van 2004 tot 2007 hebben musea en andere organisaties in Europa gezamenlijk op grote schaal onderzoek gedaan naar de documentatie, conservering en herinstallatie van installaties. De resultaten van het project zijn indrukwekkend: 33 installatie casestudies en de ontwikkeling en uitwisseling van 'best practices' en methoden voor conservering strategien. read more »
 OASIS - Open Archiving System with Internet Sharing
OASIS staat voor Open Archiving System with Internet Sharing. Het doel was de ontwikkeling en het aanbieden van een complex system om de beschikbaarheid van het kwetsbare Europees cultureel erfgoed op het gebied van mediakunst te waarborgen. read more »
 404 Object Not Found. What remains of media art?
In het kader van de tentoonstelling Dertig jaar Nederlandse Videokunst en het project 404 Object not found: What remains of media art voerde het Nederlands Instituut voor Mediakunst case studies uit aan de hand van vier multimedia installaties. read more »
 Project Conservering Videokunst
Op 5 februari 2003 werd het project Conservering Videokunst na twee jaar onderzoek, ontwikkelingen en conservering van ca. 1700 werken (gemaakt voor 1993) afgerond. Het boek "Houdbaarheid van videokunst" werd naar aanleiding van dit project ontwikkeld. read more »
 Pilot Project Conservering Videokunst
Hoe conserveer je videokunst, is digitalisering hiervoor een verantwoorde oplossing, wat zijn de aspekten die bij conservering en digitalisering van videokunst een rol spelen en hoe zou dat dan in z'n werk moeten gaan? Dit is slechts een greep uit de vragen waarop door musea en andere instellingen, onder supervisie van MonteVideo/TBA, in het Pilot Project Conservering Videokunst een antwoord werd gezocht. read more »
 Project Capturing Unstable Media
Conservering, digitalisering en ontsluiting van cultureel erfgoed read more »