Collectie online voor onderwijsinstellingen

24-01-2008


Per 1 april 2008 is de collectie van het Nederlands Instituut voor Mediakunst online beschikbaar voor educatief gebruik.

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst bevordert een vrije ontwikkeling, toepassing, verspreiding van, en reflectie op nieuwe technologieën binnen de beeldende kunst. Sinds het ontstaan van het Instituut in 1978 is een omvangrijke collectie video- en mediakunst opgebouwd van meer dan vijftienhonderd werken, variërend van de eerste experimenten van bekende nationale en internationale kunstenaars tot recente producties van opkomende talenten. Deze werken worden in huis vertoond tijdens screenings en vormen de context voor de tentoonstellingen van het Nederlands Instituut voor Mediakunst. Om een breed publiek kennis te laten nemen van mediakunst, distribueert het Instituut zowel videokunstwerken als media-installaties uit de collectie

Van oktober 2006 tot oktober 2007 heeft het Nederlands Instituut voor Mediakunst een aantal tests uitgevoerd om haar collectie online beschikbaar te stellen voor educatief gebruik. Speciaal voor kunstacademies en universiteiten kon in het kader van de introductie in- of geschiedenis van de mediakunst een online-les-pakket (play list) worden samengesteld dat bestond uit een selectie werken uit de collectie en een begeleidende tekst. De programma's belichtten soms een thema zoals 'de highlights uit de geschiedenis van de videokunst', 'performances', technische innovatie'. de gebruikers konden de werken kosteloos een bepaalde periode via het net bekijken.

Vanaf 1 april is de collectie online beschikbaar voor alle Academies en universiteiten. Er hoeven dus geen DVD's meer gehuurd te worden, hoewel dit natuurlijk ook nog steeds tot de mogelijkheden behoord. Vanaf 1 april kan er een licentie en een inlogcode worden besteld, waarmee toegang wordt verschaft tot de online collectie. Wanneer u van deze service gebruik wilt maken, is het belangrijk om te weten welke werken u wilt vertonen, waarbij we u vanzelfsprekend van deskundig advies kunnen voorzien. De tarieven zijn afhankelijk van de onderwijsperiode en of u klassikaal aan het programma wilt deelnemen of dat u uw studenten individueel het programma wilt laten volgen.