Verhuurafdeling over aan BeamSystems

03-06-2005


Met ingang van 1 juni 2005 draagt het Nederlands Instituut voor Mediakunst alle verhuuractiviteiten over aan BeamSystems. De markt (aanbod en vraag) van audio- en videoapparatuur verandert zo snel, dat het Instituut als niet-commerciële aanbieder geen mogelijkheid zien om zowel hoogwaardige apparatuur, professionele service als ook rendabiliteit te kunnen blijven waarborgen in de toekomst. Het Instituut vindt het natuurlijk wel van belang dat kunstenaars en kunstinstellingen tegen lage prijzen over apparatuur beschikken om de kunstwerken optimaal te kunnen presenteren.

Daarom is er naar een commerciële partner gezocht met affiniteit en kennis van de kunstsector die de verhuurafdeling overneemt. Er is voor BeamSystems gekozen, omdat er al lange tijd een goede samenwerking is, vele kunstinstellingen tot hun klanten horen en ze bereid waren de tarieven van het Instituut te handhaven voor onze leden of zelfs goedkoper zijn.

Wat betekent dat voor de gebruiker van de verhuurfaciliteiten?

* Met al uw vragen over vertoningsapparatuur, reservering, boeking en transport kunt u zich per direct wenden tot BeamSystems.

* BeamSystems hanteert een gemiddelde prijs voor vergelijkbare apparatuur die even laag of zelfs lager is dan de tarieven van het Nederlands Instituut voor Mediakunst. Het dagtarief kan hoger zijn, maar vanaf een week is het huren bij BeamSystems zeker is goedkoper.


* BeamSystems biedt een breder en actueler spectrum aan apparatuur (b.v. flatscreens, audio, etc)

* BeamSystems heeft een 24 uur service

* BeamSystems kan, indien gewenst, alle apparatuur brengen, en ophalen

* BeamSystems heeft personeel die u kunnen helpen met op- en afbouw


Kortingskaart

Om gebruik te kunnen maken van deze diensten dient de gebruiker in bezit te zijn van een geldige kortingskaart van het Nederlands Instituut voor Mediakunst. De kosten hiervoor zijn voor Academies/kunstorganisaties € 150,- per jaar en voor Individuele personen € 50,- per jaar.
Kortingskaarthouders van het Nederlands Instituut voor Mediakunst betalen bij BeamSystems een lager tarief dan personen zonder kortingskaart. De kortingskaart geeft ook korting op de post-productiefaciliteiten van het Instituut, geeft korting op de toegang tot lezingen en tentoonstellingen en de kortingskaarthouder kan meerdere malen gebruik maken van het Spreekuur van het Nederlands Instituut voor Mediakunst.

Zie voor het assortiment en andere informatie: www.beamsystems.nl