E-Motion

Van 14-02-2000 t/m 31-12-2000


Gerald van der Kaap
, The Chill Terminal
Peter Bogers, Sacrifice
Stefan van Dinther & Tobias Schalken, Tafelman
Arno Coenen & René Bosma, Update: Folklore and Landscape
Bill Spinhoven, It's About Time 2
Jasper van den Brink, Spoorboom
Jeroen Kooijmans, Werk


e-Motion is speciaal opgezet voor de basisvorming van het VBO en Mavo. Het omvat een tentoonstelling van video- en mediakunst. De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met Triade in het kader van het project Cultuur en School van het ministerie van OC&W. Deelnemende kunstenaars zijn Peter Bogers, Gerald van der Kaap, Arno Coenen/Rene Bosma, Bill Spinhoven, Jasper van de Brink, Tobias Schalken/Stefan van Dinther en Jeroen Kooymans.
Daarnaast is er uitgebreid lesmateriaal ontwikkeld.

Gerald van der Kaap / The Chill Terminal

In de hedendaagse beeldende kunst maken kunstenaars veelvuldig gebruik van de nieuwe middelen die de video- en mediakunst hun biedt. Beeldmanipulatie met behulp van de computer, combinatie van beeld en geluid, sample technieken en het element 'tijd' scheppen nieuwe artistieke mogelijkheden. Een tentoonstelling met de nieuwste ontwikkelingen in de beelden kunst is daarom niet compleet zonder een aantal beeldschermen, een wandvullende projectie of bijvoorbeeld een geluidsculptuur. Tegelijkertijd ontwikkelde de muziekclip zich van een simpele registratie van 'musici aan het werk ' tot een inspirerende bron van nieuwe beeld ontwikkelingen waarbij ook kunstenaars betrokken raakten. Deze wisselwerking en directe relatie tussen jongerencultuur en ontwikkeling in de beelden kunst was de directe aanleiding voor de ontwikkeling van e-Motion.Jasper van den Brink / Spoorboom

Met de volgende doelen voor ogen is het project opgezet:1. Het opgroeien van jongeren in de hedendaagse beeldcultuur met het bijbehorende zap gedrag levert een oppervlakkig soort kennis op. Het kijken naar kunst en er over praten vraagt van jongeren een ander soort aandacht. Het oefent vaardigheden zoals onderscheidingsvermogen, inlevingsvermogen en vraagt emotionele betrokkenheid. Video- en mediakunst is hiervoor extra geschikt omdat het medium hen aan zal spreken.
2. Jongeren in aanraking brengen met een hedendaags medium binnen de moderne kunst. Video- en mediakunst is een indringend medium waar me tegenwoordig niet meer omheen kan. Zowel kunstenaars als de jongerencultuur maken er veelvuldig gebruik van. Het mediumgebruik in de jongerencultuur, zoals videoclips op tv en de VJ's in disco's, kan als opstap gebruikt worden om interesse op te wekken voor kunstprojecten.
3. Jongeren in staat stellen om zelf met het medium te werken. Op deze wijze kunnen de jongeren een eigen thema verwerken tot een eenvoudige produktie. Het omzetten van een thema, in beeld en geluid, dat hen zelf raakt zal ook inzicht geven in de manipulatieve mogelijkheden van het medium.Stefan van Dinther & Tobias Schalken / Tafelman

Het project bestaat uit:1. Lesmateriaal met bijbehorende videoband en leskoffer
2. Een tentoonstelling van zeven kunstwerken die op school opgesteld wordt gedurende een aantal weken
3. Bezoek van een kunstenaar aan alle deelnemende groep
4. Verwerkingslessen onder leiding van een mediaspecialist
Voor meer informatie kunt u bellen met Triade, Ellie van den Boomen tel 0223-622387


Voorlopig programma 2000


14 t/m 25 februari Petrus Canicus College, Alkmaar
13 t/m 24 maart Bernhard Nieuwentijt College, Monnikendam
30 maart t/m 13 april Martinus college, Grootebroek
17 t/m 28 april Regio Haarlemmermeer