Live Cinema 18/11/2003

18-11-2003


Onder invloed van de steeds snellere hard- en software zijn tegenwoordig live-real time-beeld editings mogelijk. Hierdoor kan de beeldmaker, zoals de laptop-muzikant, direct beeld genereren en manipuleren. De komende maanden zal het Instituut aandacht schenken aan live-cinema. Een samenwerkingsproject met Nederlandse centra voor experimentele kunst en muziek zoals Extrapool (Nijmegen), Klub Koe ('s-Hertogenbosch) en WORM (Rotterdam).

Deze avond pesenteert Klub Koe:
Bert Vogels (beeld) in samenwerking met Edward Capel (sopraan-, altsax en altklarinet) en Leon Vogels (Software).

Bert Vogels verzorgd door Klub Koe ('sHertogenbosch)Bert Vogels presenteert een theatraal optreden over het 'mengen van beeld en geluid'. Kleine experimentele acts wisselen elkaar in hoog tempo af. Zo worden handelingen vastgelegd met een digitale camera, door een computer live bewerkt en vervolgens geprojecteerd. Hierbij verstoort de computersoftware de gescande afbeeldingen, veroorzaakt zij geluidsopstoppingen die lijken te leiden tot ogenschijnlijke chaos. Maar ook de live geïmproviseerde muziek beïnvloedt de beelden; de beelden beïnvloeden op hun beurt de live muziek en als of dat nog niet genoeg is spelen ook de (mechanische) objecten een belangrijke rol in de uiteindelijke creatie van de digitale film. Met een alchemistisch perspectief - waarbij kolf en reactievat uit vroeger tijden zijn vervangen door computer en video - wordt er verslag gedaan van foto-akoestische afdrukken en projecties.

Bert Vogels: beeld
Edward Capel: sopraan-, altsax en altklarinet
Leon Vogels: software
Presentatie Klub Koe

Locatie: Nederlands Instituut voor Mediakunst
18 november Aanvang 20.30 uur
Entree 4,-